Willen we wel meer natuur in de gemeente Oldambt?

De Vrienden van de Filosofie in Oost-Groningen organiseren voor maandag 21 januari weer een lezing in Scheemda. Dit keer in Onder de Toorn aan de Oosterstraat 2. Deze filosofielezing kent als spreker de waddenschilder Geurt Busser en gaat over zijn kunstzinnige werk, maar ook over een in Oost-Groningen veel besproken onderwerp: Willen we een Gronings cultuurlandschap of een natuurlandschap?

Professor Rob Roggema sprak tijdens het symposium 'Het Oldambt in de Toekomst' in Bad Nieuweschans dat hij graag zou willen zien dat er meer natuur wordt gecreëerd in de gemeente Oldambt. 'Waddenschilder' Geurt Busser is het daar niet mee eens. Hij vecht voor het behoud van het huidige Groningse landschap, is tegen bomen in het Groninger landschap die hoger groeien dan de middeleeuwse kerktorens en is voor een ongerept wad.

Uit liefde

In zijn boek 'Uit liefde' betoogt Busser dat het Waddenfonds wordt aangewend voor activiteiten die schadelijk zijn voor de natuurwaarden, de belevingswaarden en de integriteit van het Waddengebied. De 800 miljoen voor het Waddenfonds en de 200 miljoen voor de Waddenacademie van de NAM als compensatie voor eventuele schade ziet hij - tot zijn spijt - als sneeuw voor de zon verdwijnen aan toeristische projecten, symposia en bijvoorbeeld aan zandsuppleties die nu een verfoeide onvruchtbare laag op de bodem van het wad vormen. Momenteel investeert het Waddenfonds 6 miljoen euro om de natuur beter te kunnen beleven ten einde het toerisme langs onze noordelijke kust te kunnen verdubbelen.

In de optiek van Busser wordt de Gronings natuur steeds meer het decor vormt voor slechts de kassa`s van de toeristenbranche.

De lezing in Onder de Toorn begint om 20.00 uur. De entree bedraagt 7,50 euro.