Dollard College Winschoten ontvangt predicaat Erkend Junior tto-school

Het Dollard College aan het Hommesplein in Winschoten heeft het predicaat Erkend Junior tto-school ontvangen. Tto staat voor tweetalig onderwijs.

Vestiging Hommesplein geeft tweetalig onderwijs aan vwo-leerlingen. De visitatiecommissie prijst het hoge niveau Engels van de leerlingen. Dit hebben ze kunnen horen in de lessen, maar ook kunnen aflezen op de Cambridge-certificaten.

Leerlingen halen na drie jaar tto-onderwijs het niveau B2 en zelfs C1.

Didactische werkvormen

Ook is de visitatiecommissie onder de indruk van de verschillende didactische werkvormen die de docenten in de lessen hanteren. Deze werkvormen stimuleren de leerlingen om talige output te produceren. Ook bevorderen de docenten de Engelstalige interactie tussen leerlingen onderling. Maar vooral is de commissie trots op de internationale samenwerkingsprojecten: reis naar Denemarken en de uitwisseling met een school in Spanje.

Om dit succes te vieren worden de leerlingen en docenten donderdagmorgen getrakteerd op gebak.