Samenwerking RoggeveldFietsen en Cosis resulteert in NUVER koffie, thee & anders

‘Nuver koffie, thee en anders’ wordt een WDL-locatie van Cosis (werken, dagbesteding en leren) voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wordt gerealiseerd in het pand naast RoggeveldFietsen in Scheemda. Er vindt brede samenwerking plaats. Met hulp van subsidies voor de inrichting en inzet van vele mensen is op vrijdag 14 februari de opening.

‘Nuver’ wordt een koffiehuis waar men terecht kan voor een kopje koffie of thee met eenmgebakje en een lichte lunch. Ook worden duurzame en stijlvolle woonaccessoires verkocht. Deze zijn gemaakt van overbleven fietsmaterialen van RoggeveldFietsen.

Doel van ‘Nuver’ is het creëren van een beschermde zinvolle dagbestedingsplek waar cliënten werkzaamheden uitvoeren, in contact komen met mensen zonder een beperking, hun talenten ontdekken en aan eigen kwaliteiten kunnen werken. De naam Nuver, Gronings voor 'mooi’ is gekozen om het mooie van de mensen die er werken, de producten en het totale project te benoemen.

Verbinding

Naast de werkplek zorgt Nuver voor een zichtbare plek in de maatschappij waar mensen kunnen ervaren hoe een samenwerking tussen Cosis en een lokale ondernemer werkt. Ook vindt verbinding met plaatselijke ondernemers plaats door afname van gebak en andere artikelen.

Poststraat 6A

‘Nuver’ wordt gerealiseerd in een leegstand pand (Poststraat 6A) naast RoggeveldFietsen. Er komt een doorgang tussen beide panden zodat de samenwerking versterkt wordt en zichtbaar is voor de
buitenwereld. De openingstijden van ‘Nuver’ zijn gelijk aan de openingstijden van RoggeveldFietsen.

Subsidies
Om de inrichting van het pand te kunnen bekostigen zijn subsidies bij vele fondsen en stichtingen
aangevraagd. Er is door velen gehoor gegeven aan het verzoek. Ook is er veel zelfwerkzaamheid
ingezet (heel veel hulphanden).