Inwonersbijeenkomst over veiligheidsgevoel in Ter Apel

De toenmalige staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Mark Harbers, heeft mei vorig jaar drie ketenmariniers aangesteld om te sturen op een gezamenlijke aanpak van de problematiek rond overlastgevende asielzoekers. Om van inwoners te horen hoe zij de veiligheid momenteel ervaren, organiseert de gemeente Westerwolde voor dinsdag 25 februari van 19.30 tot 21.00 uur een inwonersbijeenkomst in Dans- en Partycentrum Van den Berg in Ter Apel.

De problematiek in Ter Apel is het eerste dossier dat de ketenmariniers hebben opgepakt en er zijn inmiddels meerdere maatregelen getroffen. Aanwezigen krijgen tijdens de bijeenkomst de gelegenheid om persoonlijk in gesprek te gaan met de ketenmariniers, vertegenwoordigers van de politie, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND), de Afdeling Vreemdelingenpolitie Immigratie en Mensenhandel (AVIM) en burgemeester Jaap Velema van Westerwolde.

Opgeven

Wie naar deze bijeenkomst wil, kan zich tot en met 16 februari opgeven via een digitaal formulier op www.westerwolde.nl/inwonersbijeenkomst, door een e-mail te sturen naar gemeente@westerwolde.nl of door te bellen met de gemeente via 0599-320220.

Met het oog op de organisatie vraagt de gemeente de volgende zaken aan te geven: per persoon naam- en adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Wie zich heeft aangemeld ontvangt een schriftelijke bevestiging. De bevestigingsbrief in combinatie met een geldig legitimatiebewijs is tevens het toegangsbewijs. De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor mensen die een bevestigingsbrief hebben ontvangen.