Voelen Ter Apelers zich veilig in hun dorp? Dat bespreken ze in een gesloten bijeenkomst

Inwoners van Ter Apel kunnen op 25 februari laten weten of ze zich veilig in hun dorp voelen. Dit tijdens een door de gemeente Westerwolde georganiseerde, besloten bijeenkomst.

De gemeente zette meer dan een jaar geleden voor het laatst zo’n bijeenkomst op. In de jaren ervoor gebeurde dat ook, door de toenmalige gemeente Vlagtwedde.

In  gesprek met gemeente, politie en andere partijen

De aanleiding: de overlast die een kleine groep bewoners van het asielcentrum, veiligelanders vooral, veroorzaakt in het dorp. Die overlast doet zich bijvoorbeeld voor in de vorm van winkeldiefstallen.

,,Inwoners konden tijdens die bijeenkomsten in gesprek met de gemeente, politie en andere betrokken organisaties’’, vertelt gemeentelijk woordvoerder Kasper Schomaker. ,,Ze konden ook kwijt hoe ze hun gevoel van veiligheid ervoeren. Op een bepaald moment daalde de animo voor de bijeenkomsten enigszins.’’

Ketenmariniers

Daarom werd vorig jaar niet zo’n sessie georganiseerd. ,,Maar inmiddels is er het een en ander gebeurd waardoor we het nu weer tijd vinden voor een bijeenkomst’’, aldus Schomaker. ,,Zo zijn door het rijk ketenmariniers aangesteld.’’ Die drie mannen hebben als taak de overlast in het grensdorp zoveel mogelijk te beteugelen en hebben inmiddels verschillende maatregelen genomen. Zo is in het dorpscentrum een inlooppunt ingericht waar mensen hun klachten of tips kwijt kunnen.

,,De ketenmariniers zullen op 25 februari vertellen over die maatregelen’’, aldus Schomaker. ,,Ook kunnen inwoners dan met andere betrokkenen in gesprek en zelf vertellen over hun gevoel van veiligheid. We willen ook graag weer weten hoe het met at veiligheidsgevoel is gesteld.’’ Inwoners kunnen zich via deze website melden.