Gemeente Oldambt koopt voortaan maatschappelijk verantwoord in

De gemeente Oldambt koopt jaarlijks voor ruim 60 miljoen euro aan producten en diensten in. Bij de keuze voor leveranciers laat ze voortaan niet alleen de prijs en de kwaliteit meewegen, maar ook de maatschappelijke meerwaarde Ze gaat, met andere woorden, maatschappelijk verantwoord inkopen.

Oldambt ziet het maatschappelijk verantwoord inkopen als een belangrijk instrument om haar duurzaamheidambities te realiseren. Deze hebben onder andere betrekking op het verminderen van de CO2-uitstoot, het aanmoedigen van het hergebruik van afval, het helpen van mensen bij het vinden van hun weg naar werk en het uitbesteden aan lokale ondernemers.

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Burgemeester en wethouders van Oldambt hebben het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen vastgesteld. Hierin staan specifieke doelstellingen en acties beschreven, en wordt aangegeven waar al stappen zijn gezet.

,,Het is een route naar betekenisvol opdrachtgeverschap”, zegt wethouder Erich Wünker (Economische Zaken). ,,Met het actieplan laten we zien waar wij als gemeente voor staan.”

Wüncker en zijn college Bard Boon (Duurzamheid) zetten woensdag 12 februari hun krabbel onder het actieplan. De eerste projecten uit het plan zijn al gestart, zoals het aardgasloos maken van gemeentelijke gebouwen.