Westerwolde sluit convenant met dorpen

Vrijwel alle dorpsbelangenverenigingen in Westerwolde hebben een convenant gesloten met het gemeentebestuur. Daarin staan harde afspraken over de wijze waarop met elkaar wordt omgegaan.

,,Zo staat erin dat we elkaar serieus nemen als overlegpartner en dat we op gezette tijden bij elkaar komen om te overleggen’’, zegt wethouder Bart Huizing (PvdA). ,,Met dit convenant kunnen we elkaar ook aan de afspraken houden als een van de partijen vindt dat die niet worden nagekomen.’’

Westerwolde telt heel veel dorpen waarvan zestien een dorpsbelangenvereniging hebben. Soms heten die ook Dorpsraad of Plaatselijk Belang. De bestuurders ervan zetten zich in voor de leefbaarheid in hun dorp, fungeren als aanspreekpunt voor hun dorpsgenoten en spreekbuis richting de gemeente.

,,Het overleg met de dorpsbelangenverenigingen loopt goed maar op papier hadden we de afspraken niet staan’’, zegt Huizing. ,,Wel werden lang geleden convenanten gesloten met dorpsraden in een deel van Westerwolde, in het voormalige Bellingwedde. Een van die dorpsraden stelde een nieuw convenant voor. We zijn gaan overleggen, hebben zo’n convenant opgesteld en dat is inmiddels door twaalf dorpsbelangenverenigingen ondertekend.’’

Volgens de wethouder blijven de afspraken in principe de komende jaren van kracht. ,,Waarbij we ze natuurlijk wel eens evalueren.’’

Vlagtwedde

De Vereniging Dorpsbelangen Vlagtwedde (VDV) is een van de ondertekenaars van het convenant. Voorzitter Coba Lubben is er blij mee. ,,Wij hadden altijd al goed contact met de gemeente maar hebben nu zaken zwart op wit staan en dat is prima.’’

De VDV-bestuurders willen de komende tijd met de gemeentebestuurders onder meer om tafel over woningbouw. ,,Dat is een grote zorg. We willen graag dat jongeren uit ons dorp hier kunnen blijven wonen maar er zijn onvoldoende huizen. Er zouden meer nieuwbouwmogelijkheden moeten komen. Nieuwe seniorenwoningen, waar ouderen naartoe kunnen, dat is ook een wens.’’

Lubben is wel blij met het feit dat Vlagtwedde, dat 3348 inwoners telt, veel voorzieningen heeft. ,,Maar we willen graag dat dit over tien jaar ook nog zo is. Ook dat is een onderwerp van gesprek.’’