Waterschap gaat kanalen tussen Veelerveen en Ter Apel uitbaggeren (en dat is goed nieuws voor vaarrecreanten)

Het Ruiten Aa-Kanaal en het Bourtangerkanaal worden dit jaar uitgebaggerd. Het waterschap Hunze en Aa’s trekt hier zo’n miljoen euro voor uit.

,,In totaal wordt zo’n 100.000 kuub slib verwijderd’’, zegt Edwin de Gries, projectleider van Hunze en Aa’s. ,,Niet al het slib wordt weggehaald. Wel zoveel dat vaarrecreanten in principe niet meer vast hoeven lopen.’’

In de afgelopen jaren gebeurde dat soms. ,,En aan het begin of het einde van het vaarseizoen, als we omschakelden van het winter- naar het zomerpeil of andersom’’, aldus De Gries.

Over een lengte van 27 kilometer

Vaarrecreanten en andere betrokken instanties klaagden daarover. ,,Die signalen vingen wij op, dat was voor ons aanleiding om dit voor grote baggerproject, we hebben het over een lengte van 27 kilometer, in ons programma op te nemen. We voeren dit project natuurlijk ook uit omdat het onze waterhuishouding ten goede komt.’’

Het Waterschap heeft inmiddels een aannemer voor de klus ingehuurd en organiseert begin maart een informatiebijeenkomst voor betrokkenen.

,,Daarna begint het baggeren’’, aldus De Gries. ,,We beginnen in Veelerveen, op het noordelijkste punt van het Ruiten Aa Kanaal. Vervolgens gaat het zuidwaarts waarbij we onderweg het Bourtangerkanaal, een zijtak van het Ruiten Aa Kanaal meenemen. We eindigen in Ter Apel.’’

Vaarrecreanten

Als de baggeraars daar zijn, zit het jaar 2020 er zo ongeveer op. ,,Zo lang hebben we nodig. De werkzaamheden worden zo uitgevoerd dat vaarrecreanten op het Ruiten Aa Kanaal kunnen blijven varen. Het Bourtangerkanaal wordt wel een bepaalde periode afgesloten.’’

De Gries benadrukt dat Hunze en Aa’s het baggerproject duurzaam uitvoert. ,,Zo haalt een zuiger en geen kraan vrijwel al het slib weg. Duurzaam is ook dat we het slib niet over grote afstanden vervoeren. Het wordt nabij het kanaal in depots opgeslagen. Daar ligt het maximaal drie jaar en dan kan het worden hergebruikt door bijvoorbeeld boeren. Die kunnen er hun land mee ophogen.’’

Dat Ruiten Aa Kanaal bestaat dit jaar overigens een eeuw. Het werd in 1920 in gebruik genomen als middel om Westerwolde van wateroverlast te verlossen. ,,Dat we juist in dit jaar baggeren, is toeval’’.