'Zeker 100 asielzoekers verwijderd uit Ter Apel vanwege overlast'

Sinds de afgelopen zomer zijn al zeker 100 asielzoekers verwijderd uit Ter Apel omdat ze overlast veroorzaakten.

Dat zeggen Henk Wolthof en Cor de Lange die door het rijk zijn aangesteld als ketenmarinier en de taak hebben de overlast in het grensdorp en zijn groot asielcentrum te beteugelen.

,,Zo’n 50 van die 100 personen kregen een gebiedsverbod voor Ter Apel omdat ze bijvoorbeeld personeel en andere bewoners van het asielcentrum hadden bedreigd of zich op een andere manier hadden misdragen’’, aldus Wolthof. ,,De andere 50 misdroegen zich ook en die zijn naar de extra beveiligde opvanglocatie in Hoogeveen gestuurd.’’

Wolthof en De Lange werken voor respectievelijk het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de politie en zijn sinds afgelopen zomer ook ketenmarinier. De reden van toenmalig staatssecretaris Mark Harbers hen in die functie te benoemen was de voortdurende overlast van een kleine groep bewoners van het asielcentrum; veiligelanders met name. Die overlast deed zich voor in het asielcentrum zelf maar ook in het dorpscentrum, in de vorm van onder meer winkeldiefstallen.

De Lange en Wolthof namen sinds hun benoeming in samenwerking met andere betrokken partijen, zoals het COA en de gemeente Westerwolde, verschillende maatregelen en maakten daar maandag de eerste rekening van op.

Extra zware beveiliging

Het opleggen van gebiedsverboden en het wegsturen naar Hoogeveen is zo’n maatregel. ,,Een andere is dat we meteen na hun aankomst met veiligelanders praten en hen wijzen op de regels’’, aldus De Lange. ,,Als ze dan meteen al beledigend zijn of zich anderszins misdragen, krijgen ze bijvoorbeeld een gebiedsverbod. Beledigingen en dergelijke staan we niet meer toe. Om bedreigingen in het asielcentrum te voorkomen, hebben we daar overigens ook extra zware beveiliging ingesteld.’’

Nog een maatregel is dat mensen die steeds maar weer een asielverzoek indienen, vaak gaat het bij hen ook om veiligelanders, in bewaring worden gesteld en daarna worden teruggestuurd naar het land vanwaaruit ze Nederland binnenkwamen. ,,Inmiddels hebben al 120 mensen op die wijze Ter Apel verlaten’’, zegt De Lange. ,,Die kun je eigenlijk bij die 100 eerder genoemde mensen optellen.’’

Bemoedigend

Waar het om de winkeldiefstallen gaat; een op zo’n diefstal betrapte asielzoeker wordt gekort op zijn leefgeld waarmee de gedupeerde winkelier vergoed kan worden. ,,Maar we willen nog meer doen tegen de winkeldiefstallen’’, benadrukt Wolthof. ,,Daar spelen ook de 5 extra politieagenten die in Ter Apel ingezet worden, een belangrijke rol in.’’ De winkeldiefstalcijfers vinden de ketenmariniers wel bemoedigend. Waar in 2018 224 keer aangifte werd gedaan van winkeldiefstal, gebeurde dat in 2019 182 keer.

,,In het algemeen beginnen de maatregelen langzaam maar zeker wel effect te sorteren’’, aldus De Lange. ,,Waarin ook de landelijke lijst met daarop 250 lastpakken een rol speelt. Wat we ook heel belangrijk vinden is dat we de problematiek ook meer bespreekbaar hebben gemaakt, ook in Den Haag. Met de politici daar hebben we korte lijntjes, mede dankzij de derde ketenmarinier, Jur Verbeek, die daar zit.’’

Wolthof en De Lange blijven in principe tot mei 2021 als ketenmarinier actief en hopen tot die tijd de overlast in Ter Apel nog verder gereduceerd te hebben. ,,We willen de lastpakken op allerlei manieren ontmoedigen. Waarbij het ideaalplaatje is dat veiligelanders in een aparte, sobere opvanglocatie worden opgevangen, ergens anders in het land waar ze geen kwaad kunnen. Maar zo’n locatie is nog niet gevonden.’’