Startschot voor proef met natuurvriendelijke landbouw klinkt in Midwolda

De komende vijf jaar wordt een akkergebied van 60 hectare ten zuidoosten van de Ennemaborg in Midwolda gebruikt voor een proef met natuurvriendelijke landbouw.

Woensdagmiddag vond de aftrap plaats met het ondertekenen van de overeenkomst met de broers Adri en Jan Boonman, de pachters die het land gaan bewerken.

Het experiment maakt onderdeel uit van een actieplan voor heel Noord-Nederland, waarvoor de overheid 20 miljoen euro uittrekt. Naast Midwolde worden ook projecten gedraaid op zeven andere locaties in de drie noordelijke provincies.

Het project is een initiatief van de provincie Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, LTO, Agrarisch Collectief ANOG, Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels, Het Groninger Landschap en de al eerder genoemde gebroeders Boonman. Het Groninger Landschap stelt de grond beschikbaar om te onderzoeken hoe natuurvriendelijke akkerbouw boeren een goede boterham kan opleveren.

Ruige stalmest

De grond wordt opgedeeld in vijf vakken waarop verschillende gewassen worden geteeld. Vervolgens roteren de gewassen na elke oogst van kavel. Verder komt er meer dan 6 kilometer aan bloemranden langs de akkers. Er wordt bemest met ruige stalmest, minder met gewasbestrijdingsmiddelen gespoten en er wordt niet geploegd.

Deze maatregelen bieden kansen voor natuur en boer, aldus de initiatiefnemers. Insecten en bodemdieren helpen met het bestrijden van ongedierte en zorgen voor een betere productie. Het bodemleven moet verbeteren en het aantal akkervogels moet weer een stijgende lijn laten zien, stelt Raymond Klaassen van de RUG.

,,Zonder een gebalanceerde biodiversiteit put je bodem en omgeving uit. Feitelijk pleeg je roofbouw.” Kortom, het moet duurzamer. ,,Maar hoe weten we nog niet zo goed. Daar zijn dit soort pilots voor. Deze proeftuinen gaan als voorbeelden dienen voor andere agrariërs.”

Oude ruilverkavelingspatroon

Het is in ieder geval niet de bedoeling het oude verkavelingspatroon terug te brengen, meldt Klaassen. ,,Stroken- of mengteelt heeft ook niet de voorkeur. Qua investering en bedrijfsvoering vergt dat te veel voor agrarische ondernemers.”

Jan Boonman laat weten nieuwsgierig te zijn naar wat het project gaat brengen. Het is wel even wennen, zegt hij. ,,Geen gebruik van traditionele gewasbeschermingsmiddelen. Vanwege het niet ploegen, werken we met akkers waar onkruid op staat.” Voor hem staat vooral voorop dat de nieuwe aanpak praktisch uitvoerbaar moet zijn en uiteraard rendabel. ,,We stappen er open in en gaan het zien.”