Burgemeester: ketenmariniers moeten langer in Ter Apel blijven als dat nodig is

De door het rijk benoemde ketenmariniers moeten de tijd krijgen die ze nodig hebben om de overlast in Ter Apel afdoende en structureel aan te pakken.

Dat vindt burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde.

,,De termijn van de ketenmariniers loopt tot medio volgend jaar maar als er dan nog geen structurele oplossing voor de overlast is, moet die termijn worden verlengd’’, zo stelt de burgemeester. ,,Daar zal ik me dan zeker sterk voor maken. Het gewenste resultaat moet leidend zijn, niet de termijn van twee jaar.’’

Bij de ketenmariniers gaat het om Cor de Lange, Henk Wolthof en Jur Verbeek. Ze werden in mei vorig jaar door toenmalig staatssecretaris Mark Harbers voor twee jaar benoemd. Hun taak: een einde maken aan de overlast die een kleine groep in het asielcentrum verblijvende veiligelanders veroorzaakt. Overlast die zich bijvoorbeeld voordoet in de vorm van winkeldiefstallen en bedreiging van COA-personeel.

Zero tolerance

De ketenmariniers hebben inmiddels verschillende maatregelen genomen waarbij zero tolerance hun uitgangspunt is. Deze week maakten ze bekend dat inmiddels zeker 100 lastpakken uit Ter Apel zijn verwijderd, onder meer door hen een gebiedsverbod op te leggen.

Ze maakten echter ook duidelijk dat er nog meer moet gebeuren om de overlast echt te beteugelen, waarbij hun ‘ideaalplaatje’ is dat Veiligelanders helemaal niet meer in Ter Apel arriveren maar op een locatie elders in het land worden gehuisvest waar de kans op overlast heel gering is. Hun taak zit er kortom nog zeker niet op. ,,En zolang dat niet zo is, moeten ze blijven’’, aldus Velema.

Een van de maatregelen die moet helpen de overlast te beteugelen en is die nog niet volledig in gang is gezet, is de komst van vijf extra agenten in Ter Apel. ,,Twee agenten zijn inmiddels aan de slag gegaan, binnenkort volgen de overige drie’’, aldus Velema. De agenten zijn volgens Velema extra getraind in de omgang met de doelgroep, veiligelanders. Ze moeten er met name aan bijdragen dat de hoeveelheid winkeldiefstallen daalt.

Het asielcentrum in Ter Apel kan 2000 mensen herbergen en is de plek waar bijna nieuwe vluchtelingen Nederland binnenkomen. Daarom verblijven er constant veiligelanders.