Boek Assenaar werpt nieuw licht op operatie Amherst

Hoewel er in Noord-Nederland 18 herdenkingsmonumenten staan die de locaties markeren waar Franse parachutisten om het leven zijn gekomen, is hun bijdrage aan de bevrijding vrij onbekend. Het boek 'Franse para’s in Drenthe' van de in Assen woonachtige Harold de Jong moet daar verandering in brengen.

Op 8 april 1945 sprongen 702 Franse parachutisten als voorhoede van de Canadese en Poolse bevrijders van Noord-Nederland boven Drenthe de donkere nacht in. Het was de start van operatie Amherst. Vijf dagen lang hebben 47 groepjes van ongeveer 15 parachutisten met wisselend succes hun werk gedaan. Van hen kwamen 23 om het leven.

Ook meer dan 90 Nederlanders haalden het einde van de Tweede Wereldoorlog niet. Hulp aan de parachutisten en de angst voor de opmars van de geallieerden hebben de Duitsers doen besluiten om in de nadagen van de oorlog de Nederlanders te doden. In paniek door de snelle opmars werden onder andere gevangenen uit het beruchte Scholtenhuis in de stad Groningen door executiepelotons om het leven gebracht in Norg en Eext.

Eerbetoon

Het boek Franse para’s in Drenthe is niet alleen een eerbetoon aan de Franse en Nederlandse gesneuvelden, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de kennis over de bevrijding van Nederland en Noord-Nederland in het bijzonder.

Dat juiste weergave van de feiten er toe doet is, weet de auteur uit ervaring. Tijdens zijn militaire loopbaan werkte hij mee aan onderzoek naar de dood van Nederlandse militairen in Afghanistan. De Jong ontdekte dat informatievoorziening over de feiten die hebben geleid tot de dood van hun geliefden voor nabestaanden essentieel is.

Nieuw licht

Hij zag dat naast een al bestaand (vertaald) boek nog ruimte in de informatievoorziening was voor het verhaal over de inzet van Franse parachutisten in Noord-Nederland en de vele burgerslachtoffers. Door zijn militaire inzicht wist De Jong nieuw licht te werpen op de indrukwekkende geschiedenis van operatie Amherst.

Franse para’s in Drenthe – 8-12 april 1945, ISBN: 9789023257271, Uitgever: Uitgeverij Koninklijke van Gorcum, Pagina’s 144. Verkoopprijs 22,95 euro.