Wethouders ondertekenen Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Wethouders Bad Boon en Erich Wünker van de gemeente Oldambt hebben woensdag het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend. Het actieplan heeft de titel 'De route naar betekenisvol opdrachtgeverschap' meegekregen.

Met de ondertekening van het manifest en het opleveren van het actieplan, wil de gemeente laten zien door te gaan met het actief sturen op de duurzaamheidsambities.

Deze ambities hebben onder andere betrekking op het verminderen van de CO2-uitstoot, het aanmoedigen van het hergebruik van afval, het helpen van mensen bij het vinden van hun weg naar werk en meer opdrachten uitbesteden aan lokale ondernemers. Deze maatschappelijke meerwaarde weegt steeds meer mee bij de keuze van leveranciers voor de gemeentelijke projecten.

Meer op: https://hetstreekblad.nl/artikel/1082063/gemeente-oldambt-koopt-voortaan-maatschappelijk-verantwoord-in.html