Klots - Verbinding (column David Stolk)

De burgemeester van Oldambt Sikkema draagt nu een jaar de ambtsketting. Tijd om de balans op te maken, zo moesten de regionale media hebben gedacht. In de artikelen werden er nauwelijks kritische vragen gesteld. Het was, volgens de burgemeester, vooral een hectisch jaar.

De voorbeelden die zij noemt zijn vooral incidenteel. De coalitiecrisis, na het uitstappen van de SP, had voorkomen kunnen worden. In menig medium of forum wordt gesteld dat wethouder Swagerman, dus de SP, niet wilde bezuinigen. Niets is minder
waar. De capabele schatbewaarder wilde op een andere manier bezuinigen. Vooral niet op het sociale domein. Het domein dat zoveel inwoners van het armlastige Oldambt direct treft.

Nadat het vormen van een nieuwe coalitie niet was geslaagd, ging bestuurlijk Oldambt verder onder de naam Halte 7. Dat hield in dat er zeven (!) politieke partijen nauw gingen samenwerken om de gemeente weer in rustig vaarwater te krijgen. Een log en besluiteloos orgaan. Een nieuwe coalitie vormen lukte niet door te hoge eisen van de partijen en interne machtsstrijden. Waarom zou dat nu dan wel lukken? Om daadkrachtige en belangrijke beslissingen te nemen. Een (gedeeltelijk) verbod op ‘ballonnetjes met lachgas’ is het eerste wapenfeit van de samenwerking. Nu het oplaten van ballonnen al verboden is, lijken de
ballonnen in de ban gedaan.

Het tekent een beetje de gezapige en zoetsappige instelling op het stadhuis van Winschoten. Dat is men niet gewend in het koopmansstadje. Over heikele en moeilijke onderwerpen moet het knetteren en knallen. Op die manier blijft een ieder scherp. ‘Door wrijving komt glans,’ las ik in een tweet van een lokale partijbons. Een stadje als Winschoten heeft een burgemeester nodig die krachtig boven de partijen blijft staan. Iemand die overal zichtbaar is. Iemand die na het knallen en knetteren de gulden middenweg vindt, maar de wrijving niet schuwt.

Sikkema stelt dat de Oost-Groninger blijft steken in het ‘nu’. Dat de nadruk ligt op verdeeldheid in plaats van samenwerking. Daar zou men ook trots op kunnen zijn. Van oudsher gaat men hier de barricaden op. De bevolking laat zich niet de les lezen door de ‘hoge heren’ in Den Haag. ‘Most die zulf nait wegvlakken, dat dut een aander wel.’ Ik zou willen dat het komend jaar nog hectischer wordt voor onze burgervader of moeder of persoon. De barricaden op en krijg het gedaan. Daar bent u voor.

De wrijving met de socialisten in de coalitie werd direct de kop ingedrukt door het vertrek van de wethouder. Dat hij een aantal bezuinigingsvoorstellen deed, die zich buiten de gebaande paden begaven, mocht niet meer baten. Hij stelde onder andere de verkoop van Enexis aandelen voor. Opbrengst 26 miljoen. Dat proefballonnetje werd direct doorgeprikt. Want dat is immers verboden.