Veehouders in Groningen en Drenthe hebben last van muizen: 'De schade is dit jaar heel groot'

In Groningen en Drenthe hebben veel veehouders last van veldmuizen. De dieren vreten hun weilanden aan waardoor er minder gras is voor de koeien.

Dat zegt Brenda Timmerman, regiobestuurder van LTO Noord.

,,In de afgelopen jaren was er ook wel sprake van schade door de muizen maar dit jaar is die heel fors, als gevolg van de lange warme zomer en de milde winter’’, zo laat zij weten. ,,Daardoor is het aantal muizen dat op de weilanden huist, erg groot. In een strenge winter daalt de populatie, nu niet.’’

De dieren, zo vertelt Timmerman, maken holen en gangen in de weilanden en tasten de wortels van de grasmat aan. ,,Het gras sterft daardoor af, dat uit zich in kale plekken op de weilanden.’’ Dat kaal vreten speelt met name in de winter wanneer de grasgroei stil ligt maar de muizen wel actief zijn.’’

Hpeveel hectare weiland op die wijze is aangetast, kan Timmerman niet zeggen. ,,Maar wel dat we inmiddels meldingen van tientallen gedupeerde veehouders hebben gekregen. Elders in het land is de overlast van muizen ook groot. In Friesland bijvoorbeeld waar veel veehouders zitten. Maar momenteel is er in Groningen en Drenthe dus ook sprake van een plaag.’’

Kerkuilen en torenvalken

LTO Noord geeft boeren informatie over mogelijk te nemen maatregelen en heeft die ook op haar website gezet. Het ophangen van nestkasten voor kerkuilen en torenvalken nabij weilanden is zo’n maatregel. Die vogels eten veldmuizen.

Het onder water zetten van weilanden is een andere maatregel. ,,Veldmuizen hebben een voorkeur voor goed ontwaterde terreinen’’, aldus Timmerman. ,,Menig veehouder heeft deze maatregel genomen. Voor de duidelijkheid: het bestrijden met chemische middelen mag niet.’’

Veehouder Warmerdam in Blijham is een van degenen die zijn weilanden deels onder water heeft gezet. ,,We hadden veel last van veldmuizen’’, zegt Meta Warmerdam. ,,Op ongeveer de helft van ons land, zo’n 23 hectare, hebben we water laten lopen. Inmiddels is dat weer weg en we wachten nu op de resultaten.’’

Timmerman benadrukt dat LTO Noord de problematiek ook aankaart bij de overheid.