Goudvoormekaar wil duurzame woonvormen in het Oldambt, maar waar moeten die komen?

De coöperatieve vereniging Goudvoormekaar heeft het initiatief genomen om in Oost-Groningen andere, duurzame woonvormen te gaan realiseren. Maar waar moeten die komen? Maandag 9 maart worden de mogelijke locaties besproken tijdens een bijeenkomst in Halte Democratie in Winschoten.

De vereniging denkt aan bijvoorbeeld hofjes, waar mensen wel eigen privacy hebben, maar elkaar af en toe helpen, samen iets doen, samen eten of meewerken in een gezamenlijke biologische tuin. Waar een gemeenschappelijke ruimte is die gezamenlijk gebruikt kan worden.

Paul van der Veldt van Goudvoormekaar: "Omdat het huidige woningaanbod niet aansluit bij de wensen van een deel van de bevolking, willen de initiatiefnemers, de coöperatieve vereniging Goudvoormekaar, dit gaan realiseren in Oost-Groningen. In deze vereniging hebben de leden het voor het zeggen en willen we mooie woongemeenschappen vormen, te beginnen in het Oldambt. Door wat meer samen te doen voorkom je eenzaamheid en het is gewoon ook leuk dat mensen iets voor elkaar kunnen betekenen."

De bijeenkomst op 9 maart i Halte Democratie begint om 19.30 uur. Meer informatie op: www.goudvoormekaar.nu.