Huub Stapel over het boterbriefje halen

Huub Stapel speelde eerder de zeer succesvolle voorstelling 'Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus' en staat dit seizoen met zijn onemanshow 'Het Huwelijk' op de planken. Het stuk is donderdag 12 maart te zien in De Klinker in Winschoten.

Puttend uit eigen ervaring, filosofeert, confereert, zingt, dicht en speelt Huub vrolijk en vriendelijk rond dit aloude instituut, maar confronteert u ook met de ongemakken en gemakken, de verleidingen en geneugten, de ergernissen, de sleur, de kwellingen, de liefde, het geluk en in zijn geval; de breuk. En natuurlijk de hoop op nieuw geluk…

Deze pijnlijk grappige voorstelling is geschikt voor iedereen die getrouwd is, getrouwd is geweest, nooit getrouwd is, van plan is om te gaan trouwen of er niet aan moet denken om ooit te gaan trouwen.

Voor kaarten: www.indeklinker.nl.