Het verleden van Pekela: De tijd van toen, waar is ze gebleven? Dit keer de oude toren langs het Pekelder Diep

Joop Bondrager, Henk Snakenborg en Bert Panneman, beheerders van de Facebookpagina De Roegbainders, tonen op gezette tijden oude beelden van Nieuwe of Boven Pekela. Dit keer de oude toren langs het Pekelder Diep.

Vanaf 1715 stond er vlak aan de weg langs het Pekelder Diep, op ruime afstand van de kerk, een toren. In de loop der jaren werden er tal van reparaties aan de toren verricht. In 1839 werd het bovenste gedeelte, waarin de luidklok hing, zelfs gesloopt en vervangen door een nieuwe zogenoemde open lantaarn. Deze hield het ook weer niet zo lang vol; door allerlei oorzaken moest de ophanginstallatie plaats maken voor een slanke spits.

Deze spits voldeed echter ook niet. Daarop werd in 1907 besloten de toren te verhogen met een verdieping van circa zes meter. De spits werd vervangen door een kortere van een wat stuggere vormgeving. De toren(ver)bouw van 1907 bracht heel wat breek- en bouwwerk met zich mee.

Kerkvoogden der Hervormde Gemeente

Als de kinderen van de Torenschool het normale schoolpad onder de toren door zouden blijven volgen, was het niet denkbeeldig dat ze getroffen zouden worden door vallend puin. Daarom verzocht de burgemeester het kerkbestuur om de kinderen gebruik te laten maken van het kerkpad om zo in de school te komen. De Kerkvoogden der Hervormde Gemeente gaven hiervoor op 21 februari 1907 toestemming. Schoolkinderen en het onderwijzend personeel mochten gedurende de dagen dat er gevaar bestond de weg nemen langs het Armenhuis over het kerkpad naar de school.

Ook mocht bouwmateriaal langs de kant van het kerkpad neergelegd worden, mits de materialen 'het passeeren van de lijkwagen en kerkgangers'niet zou hinderen. 

Dominant element
De verbouwde toren was een dominant element in het bebouwde lint van Nieuwe Pekela. Met de oude school, die na het in gebruik nemen van de nieuwe in 1917, nog diende als gemeentelijk vergaderlokaal, als stempellokaal voor de werklozen en als gymlokaal, viel de beeldbepalende toren in 1939 onder de slopershamer, Groot was de belangstelling toen de spits werd neergehaald.