Wat zijn de theatergewoontes van mensen uit Oldambt en regio?

Op dit moment doet een masterstudent van NHL Stenden in Leeuwarden een onderzoek voor De Klinker in Winschoten over theatergewoontes van mensen uit Oldambt en regio.

Hiervoor is een enquête opgesteld om de motieven, behoeften en wensen van deze theaterbezoekers in kaart te brengen. De enquête is volledig anoniem en de verkregen informatie zal alleen voor dit onderzoek worden gebruikt. Invullen duurt ongeveer 15 tot 20 minuten.

Onder de mensen die de vragenlijst invult, verloot De Klinker een waardebon van 20 euro. Wel even het mailadres achterlaten...

De enquête staat op: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq9gMypn4uiq2HJi1qt-YBJnWeYERv8niBJmLwXHGXDTcD9A/viewform