IVN Bellingwedde en KNNV Oost-Groningen verontrust door afname dagvlinders

Het aantal dagvlinders is in zowel De Tjamme in Beerta als het Engbert Drenthbos in Vriescheloo verontrustend afgenomen. Dat stellen de natuurverenigingen IVN Bellingwedde en KNNV Oost-Groningen.

IVN Bellingwedde en KNNV Oost-Groningen hebben in beide natuurgebieden gedurende een lange periode meer dan 20 soorten dagvlinders geteld, volgens richtlijnen van De Vlinderstichting.

52 procent minder in De Tjamme

Het aantal dagvlinders in De Tjamme nam in 10 jaar tijd met 52 procent af. Daarvan nam het aantal standvlinders - vlinders die er gedurende minimaal 10 jaar een populatie hadden - met 54 procent af.

Van 18 dagvlindersoorten werden trends bepaald. Slechts 1 soort, het hooibeestje, nam in aantal toe. Dit is volgens IVN Bellingwedde en KNNV Oost-Groningen mogelijk een gevolg van een toename van de vergrassing.

Het aantal vlinders waarvan de rupsen het van stikstofrijke leefgebieden moeten hebben, nam met 56 procent af. Ook 9 vlindersoorten die het van bloemrijke plekken moeten hebben, namen in aantal af.

Positief is dat de grote weerschijnvlinder in De Tjamme waargenomen is. Dat is een nieuwe vlindersoort voor het gebied.

59 procent minder in Engbert Drenthbos

Het Engbert Drenthbos is gedurende 7 jaar onderzocht. De totale afname bedroeg er 59 procent. Het koevinkje nam zelfs met 93 procent af.

Van 19 dagvlindersoorten werden trends bepaald. Alleen de kleine vuurvlinder nam in aantal toe.

Grote zorgen over voortbestaan dagvlinderpopulatie

IVN Bellingwedde en KNNV Oost-Groningen maken zich grote zorgen over het voortbestaan van de dagvlinderpopulatie in de gemeenten Oldambt en Westerwolde.

Als oorzaken voor de afname noemen ze het verlies aan en versnippering van leefgebieden, waardoor soorten kwetsbaar zijn voor veranderingen, verzuring en vermesting (stikstof, fosfaat), onjuist maai- en snoeibeheer, de daling van de grondwaterstand en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

De natuurverenigingen dragen ook mogelijke oplossingen aan. Gevarieerde bloemrijke bermen en slootkanten zullen meer vlinders aantrekken en bestaansmogelijkheden bieden dan intensief gemaaide bermen en slootkanten, stellen zij.

Minder vermesting en verzuring zal de groei van grassen remmen maar bevorderen dat bloemplanten zich kunnen vestigen.