Nee tegen kernenergie

De meeste gemeenteraadsleden in Westerwolde zitten absoluut niet te wachten op kernenergie. Ze preferen de aanleg van zonnepanelen en de bouw van kleine windmolens.

Dat is deze week duidelijk geworden tijdens een debat in de gemeenteraad over de vraag welke bijdrage Westerwolde in de provincie moet leveren aan het winnen van duurzame energie. Dit op basis van de Regionale Energie Strategie (RES). Een document waarin opties staan voor die winning en dat ook door de andere Groninger gemeenten en de provincie wordt besproken.

Tijdens het debat pleitte oppositiepartij VVD bij monde van Pieter Dinkla voor een onderzoek naar de bouw van een kerncentrale, ergens in het Noorden van het land.

Dinkla vindt dat er te veel zonneparken komen in Westerwolde. ,,Daardoor gaat veel grond verloren. Bij inwoners begint dat weerstand te wekken. Bij ons ook. Vandaar mijn pleidooi. Door kernenergie op te wekken, zijn minder zonneparken nodig om de gewenste hoeveelheid energie te winnen zonder aan fossiele brandstoffen te komen.’’

Kleine windmolens

Stienus Melis (PvdA) en GroenLinks-voorman Eize Hoomoedt stelden niets van kernenergie te willen weten. Zij willen in Westerwolde vooral duurzame energie winnen op basis van vorig jaar door de raad vastgestelde regels die onder voorwaarden de aanleg van zonneparken en kleine windmolens toestaan.

Herma Hemmen, CDA-fractievoorzitter, wil dat ook. ,,Kernenergie heeft niet onze voorkeur. Even pas op de plaats maken bij aanvragen voor zonneparken, vinden we wel goed. We hebben al veel aanvragen lopen.’’

De grootste partij, Gemeentebelangen heeft nog geen standpunt over alternatieve vormen van energie. ,,Voor ons telt dat we geen ‘overloop’ voor andere gemeenten worden, dat hier niet alles wordt volgebouwd met zonneparken’’, zegt fractievoorzitter Gerard Heyne.

Volgens wethouder Henk van der Goot gaat er nu een brief naar het provinciaal RES-overleg. ,,Daarin staat dat de meerderheid van onze raad op basis van onze regels met zonneparken en kleine windmolens zijn bijdrage wil leveren. Maar wensen van individuele partijen staan er ook in, zoals van de VVD en de Lijst Timmermans.’’ De laatste wil een taks op duurzame Groninger energie die door partijen in andere provincies wordt afgenomen.

Volgend jaar wordt duidelijk hoe de duurzame energiewinning over de provincie wordt verdeeld, of de wens van de raad van Westerwolde wordt verhoord.