Minder winkeldiefstallen in Ter Apel maar zorgen blijven

In de laatste vier maanden van vorig jaar is in de gemeente Westerwolde 71 keer aangifte gedaan van winkeldiefstal. Daarbij ging het 70 keer om een diefstal in Ter Apel.

Dat blijkt uit een rapportage van de politie over de veiligheidssituatie in Ter Apel.

Die rapportage toont ook aan dat over dezelfde periode in 2018 94 keer aangifte werd gedaan. Er was dus sprake van een daling. ,,Maar die is niet zo groot, de zorgen over de overlast blijven’’, zegt voorzitter Harry Stuulen van de handelsvereniging Mercurius. ,,Vergeet niet dat ook regelmatig dieven worden betrapt. Dat zijn geen diefstallen maar er gaat wel energie en tijd inzitten.’’

Veiligelanders

Bij de dieven gaat het vaak om bewoners van het asielcentrum in Ter Apel, met name om Veiligelanders. Die veroorzaken ook op andere manieren overlast.

Om die in te dammen, werden diverse maatregelen genomen. Zo werd een pendelbus ingezet om overlast in het openbaar vervoer terug te dringen.

Ook stelde het rijk drie zogenoemde ketenmariniers aan. Zij maakten onlangs bekend dat in de afgelopen zeker 100 overlastgevende asielzoekers uit Ter Apel zijn verwijderd.

Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde vindt het aantal winkeldiefstallen ook nog altijd te hoog. ,,Maar als het goed is, sorteren de door de ketenmariniers genomen maatregelen in de eerste maanden van dit jaar pas echt effect. Dat moeten we bij de volgende rapportage zien. Waarbij het aantal aangiften dan misschien nog wel hoger is, omdat winkeliers nu ook schadevergoeding kunnen krijgen. Dat kan de aangifte-bereidheid vergroten.’’

De politierapportage wordt, wanneer de corona-crisis dat toelaat, besproken door de gemeenteraad.