Onbegrip over maatregelen om goedkeuring te geven aan religieuze bijeenkomsten tot dertig personen

Het Humanistich Verbond heeft een brief geschreven aan minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om samenkomsten voor het predicaat 'religieus' op te rekken tot dertig personen. Het coronavirus is voor iedereen even gevaarlijk, godsdienstig of niet-godsdienstig, en vraagt van iedereen dezelfde offers, schrijft het Humanistisch Verbond.

Ook voor religieuze huwelijk wordt een uitzondering gemaakt.

Het Humanistisch Verbond zegt verbijsterd te zijn dat er onderscheid wordt gemaakt tussen mensen die religieus zijn en mensen die geen godsdienstige levensbeschouwing hebben.

Het coronavirus is voor iedereen even gevaarlijk, godsdienstig of niet-godsdienstig, en vraagt van iedereen dezelfde offers, schrijft het Humanistisch Verbond, dat het niet passend vindt in een samenleving waarin religie en niet-godsdienstige levensbeschouwingen grondwettelijk gelijk dienen te worden behandeld.

Het Vervond roept Grapperhaus dan ook op om 'deze ongelijke behandeling per direct te stoppen'.