Gemeentebelangen Oldambt wil ruimere openingstijden voor supermarkten

Gemeentebelangen Oldambt wil ruimere openingstijden voor supermarkten op zondag. Het gaat om een tijdelijke aanpassing in verband met de coronacrisis.

Supermarkten mogen in Oldambt op zondag van 12.00 tot 20.00 uur open zijn. Een ontheffing kan worden verleend als sprake is van bijzondere omstandigheden.

Fractievoorzitter Ger Klein: "Naar onze mening kan de coronacrisis worden aangemerkt als zo’n bijzondere omstandigheid. Dit
betekent dat het college dan, als een supermarkt daartoe een aanvraag indient, een tijdelijke ontheffing kan verlenen zodat de winkel op zondag al om 8.00 uur open mag zijn.”

Westerkwartier en Westerwolde

De gemeenten Westerkwartier en Westerwolde hebben onlangs besloten dat supermarkten op zondag van 8.00 tot 20.00 uur open mogen zijn. Klein: "Het lijkt mij goed om het beleid van deze gemeenten te volgen. De ruimere openingstijd op zondag biedt meer mogelijkheden tot het spreiden van klanten en zorgt daardoor voor minder besmettingsgevaar voor klanten en personeel. Wij verwachten van het college tijdens deze crisis een proactieve houding.”

Gemeentebelangen heeft het college hierom schriftelijk verzocht om supermarkten die dat willen, ontheffing te verlenen voor de ruimere openingstijd op zondag.