Stichting Gebroeders Hesse Fonds deelt weer subsidie uit

Stichting Gebroeders Hesse Fonds subsidieert uit de opbrengsten van de nalatenschap van de heer Hesse, culturele activiteiten in het gebied Ter Apel, Sellingen en Vlagtwedde.

Onder culturele activiteiten wordt onder meer verstaan: amateuristische kunstbeoefening, archeologie, historisch onderzoek, culturele uitvoeringen (muziek/toneel/cabaret), beeldende kunst, tentoonstellingen en monumenten. Bij voorkeur worden instellingen en groepen gesubsidieerd en geen personen.

Tot 1 mei kan een aanvraag - inclusief een begroting - voor een financiële bijdrage worden ingediend. Dat kan via de mail hessefonds@westerwolde.nl of per brief: Stichting Gebroeders Hesse Fonds, Postbus 14, 9550 AA in Sellingen.

Meer informatie

Meer informatie via 0599-320220 of kijk op de website www.stichtinggebroedershessefonds.nl.