Het verleden van Pekela. De tijd van toen, waar is ze gebleven? Dit keer: kleuterschool Beudelhorn

Joop Bondrager, Henk Snakenborg en Bert Panneman, beheerders van de Facebookpagina De Roegbainders, tonen op gezette tijden oude beelden van Nieuwe of Boven Pekela. Dit keer: kleuterschool Beudelhorn.

Kleuterschool Beudelhorn in Nieuwe Pekela aan de Berkenlaan werd officieel geopend op 17 december 1956. De inspectrices van het kleuteronderwijs, de dames Wartena  en Cruyssen, waren hierbij aanwezig. Sieneke Schreuder en Abel Schotema boden de sleutel aan, die toegang gaf tot het gebouw.

Burgemeester Gerard Boekhoven bedankte  in zijn toespraak onder meer mejuffrouw Wartena voor het zeer vele werk dat zij voor de totstandkoming van deze kleuterschool heeft gedaan. Ook bedankte Boekhoven gemeente-architect Loning, de aannemers en de leden van de gemeenteraad.

Rechten van de mens

Wartena wees in haar toespraak op de rechten van de mens. 'Er zijn echter ook rechten van kleuters, en de kleuter is vaak het stiefkind geweest", zo stelde ze. "Na de oorlog zijn echter de rechten van de kleuters buiten het gezinsverband opgebloeid tot grote hoogte. Er is een kleuteronderwijswet tot stand gekomen.Vroeger waren de kleuters veelal ondergebracht in een zogenaamde bewaarschool, een onderdeel van een lagere school. De kleuterscholen vormen nu echter een zelfstandig instituut, waarvoor geen lokaal in een lagere school nodig is.De gemeente Nieuwe Pekela heeft dit op tijd ingezien.'

Verder waren er toespraken van de heer Laarman, het hoofd van de Jan Ligthartschool. Hij noemde de nieuwe school een paleis, vergeleken bij de barak waarin de kleuters tot nu toe gehuisvest waren. Als blijk van waardering werd een schoolbel aangeboden. Namens de voormalige kleutercommissie was er ook een toespraak van de heer Beikes, die een projector met schermaanbood.

Sleutel van Beudelhorn

De kleuters Sieneke Schreuder en Abel Schotema hielden bij de opening een met bloemen gedrapeerde kussen in hun handen. In overvalst Gronings spraken zij de inspectrice toe met deze woorden: "Wie, kinder hier uut dizze horn, baaiden joe aan de sleutel van Beudelhorn."

Even later opende Wartena officieel de deur van de school met de zojuist ontvangen sleutel en trad zij als eerste het schoolgebouw binnen.

De Beudelhorn is inmiddels al weer jaren geleden gesloopt. Op die plek staat nu openbare basisschool De Linde.