Flynth pleit voor gepaste betalingsregeling belastingschuld na coronacrisis

Flynth vraagt aan de beroepsvereniging van haar belastingadviseurs, Register Belastingadviseurs, om de fiscale situatie van ondernemers ná de coronacrisis nogmaals onder de aandacht te brengen bij het Ministerie van Financiën. Er leven onder klanten van Flynth grote zorgen over het voldoen van hun belastingschulden, waarvoor zij op dit moment drie maanden uitstel van betaling hebben gekregen.

Het Ministerie van Financiën biedt ondernemers in de huidige regeling drie maanden uitstel van betaling voor onder meer inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelastingschulden en voor de loonheffingen. Ondernemers hoeven niet te onderbouwen waarom zij dit uitstel nodig hebben. De verklaring dat de betalingsproblemen zijn veroorzaakt door de coronacrisis, is voldoende. Het Ministerie denkt op dit moment na over langer uitstel in combinatie met de afgifte van een eventuele deskundigenverklaring.

Verbeterpunten volgens Flynth

Hoewel de huidige regelingen uiteraard een welkome tegemoetkoming zijn voor ondernemers, zijn er onder de klanten van Flynth zorgen over hun financiële situatie na de crisis. Voor hen is het immers heel belangrijk om nu al te weten dat zij niet, als zij de crisis eenmaal hebben overleefd, alsnog in financiële problemen zullen komen als zij op 19 juni, als het uitstel afloopt de belastingschulden in beginsel in één keer moeten voldoen.

Suggesties

Flynth geeft het Ministerie daarom een aantal suggesties voor verbetering van de huidige regeling waarvan de volgende drie deel uitmaken:

- Gepaste algemene betalingsregeling. Flynth pleit voor een gepaste algemene betalingsregeling voor deze schulden van 12 tot 24 maanden. Ondernemers kunnen hiermee dan rekening houden in hun liquiditeitsprognoses en kredietaanvragen. Deze betalingsregeling zou uitgevoerd moeten worden zonder onnodige administratieve handelingen en met handhaving van het percentage van de invorderingsrente op 0,01 procent.
 

- Verduidelijken huidige regeling. De termijn voor uitstel van betaling wordt steeds korter naarmate (naheffings)aanslagen later worden gedagtekend. Een aanslag met een dagtekening van 1 juni 2020 levert dan niet automatisch uitstel van betaling op tot 1 september 2020, maar slechts tot 19 juni 2020. Dat lijkt Flynth niet passen bij het doel van de regeling. De regeling zou moeten worden verduidelijkt, zodat de termijn voor uitstel van betaling gedurende drie maanden dan automatisch gaat lopen vanaf de dagtekening van de aanslag.
 

- Rechtsgeldige melding van betalingsonmacht. Flynth pleit er ten slotte voor om een eenmaal ingediend verzoek om uitstel van betaling ook direct automatisch aan te merken als een rechtsgeldige melding van betalingsonmacht. Nu moet een melding betalingsonmacht nog afzonderlijk gebeuren.

Meer informatie

Meer informatie op www.flynth.nl.