Leger des Heils lanceert campagne: Help ons dichterbij te komen

Het Leger des Heils zet, volgens eigen zeggen, alles op alles om mensen die door de coronacrisis in (extra) problemen zijn gekomen te helpen. Daar is wel meer geld voor nodig. Om die reden lanceert het Leger des Heils de campagne 'Help ons dichtbij te blijven!'

Onno Weinberg, communicatiemedewerker van het Leger des Heils in Winschoten: "De buurthuiskamers en korpsgebouwen van het Leger des Heils zijn momenteel gesloten vanwege de coronacrisis. Dat geldt ook voor het werk van Korps Winschoten. Dat betekent echter niet dat het werk ook stilvalt. Sterker nog: hulp is nu harder nodig dan ooit. Denk aan het verstrekken van
warme maaltijden, hulp bij boodschappen doen of simpelweg het versturen van een kaartje aan mensen die alleen wonen."

Het overgrote deel van de buurthuiskamers van het Leger des Heils is niet gesubsidieerd, waardoor het bestaan volledig afhankelijk is van giften en donaties. Verwacht wordt dat het aantal bezoekers de komende tijd vlug stijgt.

Behoefte aan contact en directe hulp

Programmadirecteur Bert van de Haar: “We doen ons uiterste best om ‘in de buurt’ te blijven, maar daarbij wel een veilige afstand te hanteren. Juist nu is de behoefte aan contact en directe hulp enorm. Op verschillende locaties brengen heilssoldaten, medewerkers en vrijwilligers van het Leger des Heils de warme maaltijden daarom thuis langs bij mensen. Op sommige plekken is een digitaal koffie-uurtje ontstaan. We bellen onze bezoekers op: hoe gaat het met ze, zorgen ze goed voor zichzelf, kunnen we ze ergens bij helpen? Onze soepfietsen gaan extra de straat op. Er zijn sportlessen op straat. Kortom: we doen wat we kunnen. Op dit moment betalen we alle extra hulp grotendeels uit eigen zak. Maar dat is natuurlijk niet houdbaar voor de lange
termijn.”

Doel van de buurtkamers is onder meer om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen. Zeker voor mensen met minder bestedingsruimte is zo'n locatie vaak echt een vangnet. In deze buurthuiskamers kunnen buurtbewoners elkaar bovendien leren kennen, waardoor gewerkt wordt aan hun sociale netwerk en bovendien de buurt wordt versterkt. Om in te kunnen spelen op de groeiende vraag, verwacht het Leger des Heils nog eens honderd buurthuiskamers nodig te hebben.

Meer informatie en steun

Voor meer informatie, zie: www.legerdesheils.nl/dichtbij. Mensen die het Leger des Heils financieel willen steunen kunnen ook op deze site terecht. Bellen (06-51217653) of mailen (menno.de.boer@legerdesheils.nl) kan eveneens.