Lachgasbranche stelt gedragscode op, Oldambt stuurt juist aan op verbod

Lachgasondernemers hebben zich verenigd in de Branchevereniging van Verantwoordelijke Lachgas Leveranciers (BVLL) om samen met de overheid de maatschappelijke onrust rond lachgas weg te nemen en een oplossing te bieden voor de gesignaleerde problematiek rond de verkoop en consumptie van lachgas. Als eerste maatregel tegen de ervaren overlast is een gedragscode opgesteld door de branche.

Lachgas is sinds 2016 opgenomen in de Warenwet, zonder verdere regels rond de verkoop. Meerdere instanties, waaronder de Nederlandse politie en het Trimbos-instituut, hebben bij het ministerie van VWS aangedrongen op regelgeving. Desondanks sprak staatssecretaris Blokhuis zich in december 2019 uit voor een verbod op lachgas onder de Opiumwet.

Volgens de bracheorganisatie zijn de risico’s van lachgas relatief gering en zijn ondernemers in toenemende mate financieel afhankelijk van de distributie van lachgas. Bovendien vrezen ondernemers en instanties dat een verbod niet alleen moeilijk te handhaven zal zijn, maar er vooral toe zal leiden dat de verkoop van lachgas zich oncontroleerbaar onttrekt aan het reguliere circuit, zonder toezicht op kwaliteit of leeftijd. 
 
In onderling overleg hebben de lachgasondernemers, verenigd in de BVLL, daarom regels rond de verkoop van lachgas opgesteld, zoals handelsvoorwaarden, een minimum verkoopleeftijd van 18 jaar en aandacht voor voorlichting. Deze regels sluiten aan bij de aanbevelingen van het CAM uit december 2019. De lachgasondernemers vragen om aandacht voor de gedragscode en om erkenning van de branchevereniging als gesprekspartner van de overheid. De komende tijd zal de BVLL in contact treden met de betrokken ministeries en andere betrokken instanties om de gedragscode onder de aandacht te brengen en aan te tonen dat zelfregulering een goed alternatief is voor een verbod. De ondernemers van de BVLL hebben inmiddels een brief verstuurd aan de staatssecretaris.

Oldambt

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2020, die eind januari is besproken in de raad van de gemeente Oldambt, wordt onder meer uitvoering gegeven aan het voorstel van de Partij voor het Noorden om een verbod op te nemen om op openbare plaatsen lachgas te gebruiken, vaak via ballonnen, wanneer er overlast voor mens en milieu wordt veroorzaakt.

Volgens Mark Kalse van PvhN Oldambt zijn de schadelijke effecten van lachgasbalonnen weldegelijk bekend en erkend. Ook vindt de fractie het schadelijk dat na het gebruik argeloos de ballonnen, al dan niet vergezeld van lege metalen gaspatronen, vaak op straat worden achtergelaten.

Dat in de gemeente Oldambt het openbaar en hinderlijk gebruik van lachgas verboden is, wil PvhN een stap verder gaan. Deze nog relatief eenvoudig en vrij verkrijgbare drug zou volgens de fractie makkelijk een aanzet kunnen vormen tot meer en zwaardere drugs.

PvhN Oldambt pleit dan ook voor een algeheel lokaal verbod. De fractie diende indertijd een motie in om dit door het college te laten onderzoeken. De motie werd door een meerderheid van de raad gesteund. VCP Oldambt en Oldambt Aktief stemden tegen.

Driehoeksoverleg

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema van de gemeente Oldamt. wil de lachgasproblematiek binnenkort op de agenda zetten in het regionale driehoeksoverleg. Onder andere de gemeenten Westerwolde en Stadskanaal schuiven daarbij aan.