VCP Oldambt dient motie in voor behoud woningen Sint Vitusholt

VCP Oldambt dient maandag, tijdens de raadsvergadering van de gemeente Oldambt, een motie in voor behoud van de woningen aan de Sint Vitusstraat in Winschoten.

Zoals bekend heeft een groot deel van de bewoners van die straat het gevoel dat woningcorporatie Acantus, als verhuurder, niet meer wil investeren in de huizen en ze wil slopen.

Libau, adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe, vindt dat de woningen op de lijst van karakteristieke panden horen, terwijl Acantus vindt dat de onderhoudslasten staan niet in verhouding tot de geboden woonkwaliteit. De woningcorporatie wil dan ook dat de woningen van de conceptlijst gaan.

VCP Oldambt zal het college maandag vragen de ingediende zienswijze door Acantus op het concept-bestemmingsplan Zuid-Lanengebied-Bomenbuurt en Kloostervallei met betrekking tot de woningen aan de Sint
Vitusstraat af te wijzen, en in de toekomst geen sloopvergunning af te geven voor het slopen van woningen aan de Sint Vitusstraat.

Lees ook: https://hetstreekblad.nl/artikel/1102928/vrees-voor-sloop-meer-dan-honderd-jaar-oude-huizen-st-vitusstraat-in-winschoten.html