Winschoters zijn lawaai en stank van aggregaat beu

Woningcorporatie Acantus is vorige week gestart met renovatiewerkzaamheden aan de woningen in de Heuvelstraat in Winschoten. De bewoners zijn tijdelijk ondergebracht in woonuits in de Lekstraat. Voor de stroomvoorziening is een aggregaat geplaatst. De lawaai en stank van die aggregaat zijn de bewoners beu. Ze trokken aan de bel.

De elektriciteit wordt normaliter aangevoerd via de stroomkast die in de straat staat, maar vanwege de coronapandemie zou Enexis de werkzaamheden niet willen uitvoeren, zo stelt Sebo Bakker, voorzitter van Huurdersorganisatie Oldambt (HOO), vandaar - als 'tussenoplossing - de aggregaat.

Deze noodvoorziening, die draait op diesel, zorgt voor ongemak. Al twee dagen lang klagen de bewoners van de tijdelijke woonunits en de overige bewoners in de Lekstraat over lawaai en stank. Er zou al een bewoner onwel zijn geworden door de dieseldampen.

Onacceptabel

Huurdersorganisatie Oldambt heeft Acantus, als verhuurder en opdrachtgever van de renovatie, op hun verantwoordelijkheid gewezen en gemeld dat deze situatie om reden van volksgezondheid onacceptabel is.

Bakker: "Acantus stelt dat er misschien wat aan het lawaai gedaan kan worden, maar het project mag geen vertraging oplopen. De gezondheid van bewoners is blijkbaar niet belangrijk. Dat Enexis de stroomvoorziening via de kast in de straat niet wil aansluiten vanwege corona is nogal curieus. Enexis heeft afgelopen week ten behoeve van nieuwbouw in de Zeeheldenbuurt in Winschoten wel  tijdelijke elektriciteitskasten aangelegd."

En verder: "Inzake milieueisen en wetgeving is deze situatie illegaal, bewoners mogen niet bloot gesteld worden aan chemische stoffen, in dit geval de uitstoot van diesel."

Reactie gemeente Oldambt

In een reactie zegt Wim Boven, toezichthouder bouw in de gemeente Oldambt, dat de gemeente vanmorgen (dinsdag) een kijkje heeft genomen op locatie geweest en dat er met de uitvoerder en een aantal bewoners is gesproken. Volgens Boven wordt er door de aannemer hard gewerkt aan een oplossing.

"Het grootste probleem is de diesellucht die door de aggregaat veroorzaakt wordt. Enexis zou door de coronacrisis uiterlijk pas 8 juni kunnen komen om voor een definitieve oplossing te zorgen. De aannemer heeft ook stroom elders proberen te regelen, maar kreeg geen medewerking van de gevraagde bewoners."

Als eerste noodoplossing wordt woensdagochtend een demper geplaatst om het geluid nog iets te reduceren en wordt geprobeerd de uitlaat te verlengen om de stankoverlast te verminderen. De gemeente Oldambt zal Enexis vragen om met spoed voor een oplossing te zorgen.

Acantus

Woningcorporatie Acantus laat, bij monde communicatieadviseur Leonie Wedda, weten: "Wij vinden het vanzelfsprekend erg vervelend voor de bewoners die hier last van hebben. Zodra dit probleem bij ons bekend werd, zijn we direct gaan kijken en aan de slag gegaan met het zoeken naar een oplossing."

"Een aggregaat is noodzakelijk voor de stroomvoorziening in de tijdelijke woonunits, omdat er geen andere stroomvoorziening mogelijk is. We werken aan een oplossing om de aggregaat stiller te krijgen en onderzoeken het mogelijke probleem van een dieselgeur. Een oplossing is wellicht het aggregaat in te pakken. Kortom, we zijn druk doende om oplossingen te zoeken die de problemen verhelpen."

Heuvelstraat

In de Heuvelstraat in Winschoten worden 14 woningen gerenoveerd. Deze woningen worden gerenoveerd en energiezuinig gemaakt. Met als doel dat deze woningen comfortabel zijn met zo laag mogelijke woonlasten, nu en in de toekomst. Dit betekent dat op dit moment wordt gewerkt aan onder andere verbetering van de isolatie, aanleg zonnepanelen, nieuwe kozijnen en een nieuwe douche, keuken of toilet als dat nodig is. De verbeteringen worden afgestemd met de bewoners.

VCP Oldambt

VCP Oldambt heeft inmiddels schriftelijke vragen bij het college ingediend over de geschetste situatie.