PvdA Westerwolde en Gemeentebelangen: Ophalen van oud papier door vrijwilligers verdient extra ondersteuning

Sinds jaar en dag wordt door vrijwilligers uit de gemeente Westerwolde oud papier opgehaald. De opbrengst hiervan komt ten goede aan stichtingen, verenigingen, kerken en scholen in de gemeente. Door de lage opbrengsten van oud papier komt deze traditie onder druk te staan.

De fractie van de PvdA Westerwolde wilde eind vorig jaar al de vrijwilligers financieel ondersteunen zodat deze voorziening gewoon door kan blijven gaan. Hiervoor werd een motie ingediend die geen meerderheid van stemmen kreeg.

Behalve de financiële ondersteuning van stichtingen, verenigingen, kerken en scholen in de gemeente dient het ophalen van oud papier ook andere doelen. Zo is gescheiden ophalen beter voor het milieu. Het oud papier zou anders immers in de grijze container bij het restafval belanden en zo in de verbrandingsovens terecht komen. Dit staat haaks op de visie van de gemeente om juist het aantal kilo’s restafval per bewoner te verlagen. Ook brengt het aanbod van meer kilo’s 'grijs' extra kosten met zich mee, die uiteindelijk bij de inwoners terecht komen.

Sociale samenhang

José Molle van PvdA Westerwolde: "Vrijwilligerswerk is belangrijk voor de sociale samenhang in de verschillende dorpskernen en moet gewaardeerd en gestimuleerd worden. Daarnaast speelt ook het gemak voor de inwoner een grote rol. Het oude papier wordt maandelijks dichtbij en gratis opgehaald. Gemakkelijker kan het eigenlijk niet."

Door de lage marktprijs en de door de gemeente Westerwolde vastgestelde garantieprijs van 30 euro per ton dreigt er aan het jarenlange ophalen van oud papier een einde te komen. Een aantal scholen heeft al aangegeven te willen stoppen gezien de lage financiële opbrengsten. Om dit te voorkomen, en in de hoop dat de marktprijs ook weer gaat stijgen, bereidde de PvdA Westerwolde samen met coalitiepartner Gemeente Belangen een amendement voor met als doel de garantieprijs voor de periode van 2021 - 2026 te verhogen tot 45 euro per ton.

In stemming gebracht

Het amendement wordt vanavond, woensdag, tijdens de digitale Raadsvergadering, waar het Grondstoffenplan 2021 – 2026 op de agenda staat, in stemming gebracht. Gezien het aantal raadsleden van de PvdA en GB, dat samen voor een meerderheid zorgt, zal het amendement worden aangenomen. "Zo kunnen de vrijwilligers doorgaan met hun goede werk, de stichtingen, verenigingen, kerken en scholen wat extra’s doen en de inwoners gewoon hun papier maandelijks bij de weg blijven zetten. Alleen maar - duurzame - winst", volgens de fracties van de PvdA en GB.