Einde van een tijdperk voor jongerencentrum 't Schienvat in Finsterwolde: pand is verkocht

De jeugd in Finsterwolde raakt hun onderkomen in jongerencentrum ‘t Schienvat kwijt. Sociaal Werk Oldambt (SWO) zoekt een alternatieve locatie.

De zoektocht is noodgedwongen, omdat het pand, eigendom van de stichting, onder voorbehoud is verkocht. SWO directeur Rob Kahn richt zich niet alleen op een permanent onderkomen voor de jongeren.

Een serieuze optie is ook het inzetten van een bus. ,,Zo’n vervoermiddel kun je inzetten waar jeugd is. Maar en een permanent onderkomen en een bus voor het gehele gebied kan ook uitkomst bieden voor ons jongerenwerk.”

Voedselpakketten uitgifte mogelijk vanuit de ijsbaan kantine

Bij de zoektocht naar nieuwe huisvesting werkt SWO samen met het actiecomité ‘t Schienvat moet blijven. Dat werd enkele jaren geleden opgericht toen abrupte sluiting dreigde. Ook met de Voedselbank is overleg, omdat deze instelling eveneens gebruik maakt van ‘t Schienvat.

Een mogelijk alternatieve locatie als uitgiftepunt van de voedselpakketten is de kantine van de ijsbaanvereniging. ,,We brengen nu in kaart welke activiteiten er allemaal in ‘t Schienvat plaatsvinden en wat we daarvoor nodig hebben”, zegt Kahn. ,,Zeker is dat we niet verdwijnen uit Finsterwolde.

Met de aanstaande verkoop van ‘t Schienvat komt er ook een einde aan het voortbestaan van de 85-jarige stichting samenwerkingsverband Schienvat/NEON. ,,We gaan ons zeker opheffen”, meldt penningmeester Hans Kaman.

,,Met de opbrengst van de verkoop van het pand gaan we de hypotheek aflossen. Als er geld overblijft zullen we daar zeker een bestemming voor vinden.” Het pand is verkocht aan een particulier die er wil wonen. Daarvoor moet de bestemming worden gewijzigd van maatschappelijk- in wonen.

Protestband De Pompers traden er ooit op

‘t Schienvat, ook wel de soos van Finsterwolde genoemd, is een begrip in de regio. De soos werd in 1935 opgericht met steun van de kerken. Vanuit het pand aan de Westbaan in Finsterwolde doen en deden jongerenwerkers en vrijwilligers hun werk. Al lang niet meer in het markante kerkje dat er ooit stond. Dat ging in 1997 door een felle brand verloren.

Generatie op generatie kwam in de soos, deed mee aan activiteiten of kreeg begeleiding in de aanloop naar een zelfstandig bestaan. In januari 2000 kon het nieuwe jongerencentrum in gebruik worden genomen. Later volgde de fusie met de stichting Neon. In 1982 zongen in hetzelfde ’t Schienvat de leden van protestband De Pompers om werk. Hun schreeuw om werk haalde de IKON-TV.