'Heel snel besluiten over afval'

De gemeente Westerwolde moet op heel korte termijn knopen doorhakken over een uniforme wijze van afval ophalen.

Dat zegt wethouder Henk van der Goot (Gemeentebelangen).

,,Zo’n besluit, hopelijk voor het zomerreces, is nodig omdat het contract met een van de afvalverwerkers met wie we zaken doen, op 1 januari afloopt. De procedure voor een nieuw contract vraagt tijd.’’

In Westerwolde, gevormd in 2018, gelden nog altijd de twee manieren van afval inzamelen zoals die golden in de voormalige gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde.

Afgeschoten

Twee voorstellen van burgemeester en wethouders voor een uniforme aanpak (vast tarief plus bedrag per lediging van de grijze container) werden afgeschoten door de gemeenteraad. De meerderheid vond het tarief voor de burgers te hoog.

,,Ik stond en sta achter ons voorstel’’, zegt Van der Goot. ,,Het tarief kan omlaag als we investeringen in onze afvalstations er niet aan koppelen. Maar die investeringen moeten we toch ophoesten. Met mogelijk deze aanpassing leg ik snel weer een voorstel bij de raad neer. Hopelijk zegt die dan ja. Het contract met de afvalverwerker in het oude Vlagtwedde loopt op 1 januari af. Zonder besluit is er na die datum niemand om daar afval op te halen.’’