UWV: In Groningen werken 85.000 werknemers in zwaar getroffen sector

Van alle werknemers in Groningen werkt 28 procent in een sector met een (zeer) grote banenkrimp in 2020 door de coronacrisis. Dit zijn 85.000 mensen. Vooral uitzend- en oproepkrachten zijn kwetsbaar. Er zijn ook sectoren met banengroei: zorg & welzijn, openbaar bestuur en post & koeriers. Hier werken 96.000 werknemers.

De impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid is groot. UWV verwacht dat het aantal banen in Groningen dit jaar krimpt. Vooral de uitzendbranche, reisbureaus, horeca, cultuur, sport & recreatie, luchtvaart en sierteelt kunnen hiermee te maken krijgen. Ook in andere sectoren is het verlies groot: detailhandel non-food, metaal & technologische industrie, overige dienstverlening (waaronder kappers), autohandel en personenvervoer over land.

Vooral uitzend- en oproepkrachten lopen risico op minder of geen werk. Zij werken vaker in sectoren die hard geraakt worden. In onder andere onderwijs, ICT en financiële instellingen daalt het aantal banen niet of nauwelijks. Verder nemen de banen in zorg & welzijn, openbaar bestuur en post & koeriers juist toe. Hier werkt 32 procent van de werknemers in de regio.

Kleiner banenverlies verwacht voor Groningen
In Groningen is het verwachte banenverlies door de coronacrisis kleiner dan gemiddeld. Dit komt door de werkgelegenheidsstructuur. Er werken minder mensen in sectoren die in 2020 sterk krimpen, zoals de sierteelt en luchtvaart. Bovendien werken er relatief veel mensen in de zorg en het openbaar bestuur: sectoren die juist groeien.