Leerlingen obs De Clockeslach eten coronastress van zich af met poffertjes

De periode tussen 15 maart tot nu was, vanwege de coronaperikelen, een rare en soms ook zware periode voor zowel de leerlingen als het personeel in het basisonderwijs. Ook voor obs De Clockeslach in Vlagtwedde. Eén van de ouders, Natascha van der Laan, wilde alle leerlingen en leerkrachten daarom een hart onder de riem te steken als afsluiting van afgelopen hectische periode.

Ze besloot voor leerlingen en personeel van de school een poffertjeskraam in te huren. Per klas, of klassencombinatie, mochten de lekkernijen worden opgehaald. 

Esther van Es, docenten van groep 8: "Op obs De Clockeslach heeft iedereen zich afgelopen maanden moeten aanpassen. Eerst met thuiswerken en daarna met het aangepaste rooster. Vier weken lang gingen de leerlingen halve dagen naar school. De nadruk lag vooral op het weer opbouwen van vriendschappen, het samen spelen en natuurlijk het bespreken hoe het afgelopen maanden was om thuis te zitten. Gelukkig mogen de kinderen vanaf 8 juni weer allemaal hele dagen naar school, langzaam terug naar het normale."

Obs De Clockeslach heeft er niet voor gekozen om de kinderen digitaal les te gaan geven, maar aan de hand van een map met opdrachten en dergelijke, die ze op moesten halen en thuis moesten maken. "Verder hebben we de leerlingen een paar keer per week gebeld om te horen hoe het met ze gaat, en uiteraard waar ze met het maken van de opdrachten tegenaan lopen", legt Van Es uit.

Volgens haar waren de leerlingen erg blij om weer naar school te kunnen. En datzelfde gold voor de leerkrachten. "In de eerste week kozen twee ouderstellen er voor om hun kind niet naar school te sturen, maar gelukkig kwamen ze de week erop wel."

Van Es heeft gemerkt dat de (leer)achterstand van de leerlingen in de 'schoolloze periode' te overzien is. "Het viel me eerlijk gezegd mee. Toch denk ik dat er voor de leraren van de middelbare scholen die in het nieuwe schooljaar de huidige leerlingen van groep acht mogen begroeten wel wat extra werk aan de winkel is."