Het verleden van Pekela. De tijd van toen, waar is ze gebleven? Dit keer vijftig jaar christelijk onderwijs

Joop Bondrager, Henk Snakenborg en Bert Panneman, beheerders van de Facebookpagina De Roegbainders, tonen op gezette tijden oude beelden van Nieuwe of Boven Pekela. Dit keer vijftig jaar christelijk onderwijs.

Het 50-jarig jubileum van de Groen van Prinstererschool werd gevierd op 18 september 1908. Onder de genodigden waren onder anderen de oud-schoolhoofden Keuning en Nieboer. Ook waren de plaatselijke schoolcommissies, de damescommissie, de kerkeraad en burgemeester en wethouders genodigd. 's Avonds was er voor de ouders een feestelijke vergadering, waar meester Scholtens de geschiedenis van de school vertelde. Het geheel werd muzikaal omlijst door het fanfarekorps uit Oude Pekela.

Om de geboorte van prinses Juliana te vieren stelde het gemeentebestuur honderd gulden beschikbaar. De kinderen werden getrakteerd op koek, een reep chocolade en een sinaasappel. Het schoolbestuur kocht daarnaast acht flessen kwast.

Op 7 mei 1909 toog de commissie Elektrisch Licht naar Veendam. Besloten werd om daar elektrisch licht aan te schaffen voor school en de hoofdenwoning. Het werk werd gegund aan de Centrale.

Juf Hilgenga

Per 1 januari 1910 is meester Niewold 20 jaar bij het onderwijs. Juf Hilgenga neemt ontslag vanwege haar voorgenomen huwelijk. Op de advertentie, waarin een juf werd gezocht met akte handwerken meldden zich slechts drie sollicitanten, waarvan er twee geen akte handwerken bezaten. De keuze valt op mevrouw Hording uit Onstwedde. Hoewel ze hervormd is, verklaart ze in een gesprek met het bestuur, volledig achter de gereformeerde beginselen te staan, maar niet toe te willen treden tot deze kerk. Wel gaf ze aan zich zoveel mogelijk in gereformeerde kringen te begeven.

Een jaar later, in 1911, verzoekt de knapenvereniging een lokaal te mogen gebruiken. Daar de herinnering aan vroegere knapenverenigingen in de school geen prettige was, besluit het bestuur voor een proefperiode van drie maanden een lokaal beschikbaar te stellen. De leiders moesten wel een half uur voor aanvang der vergadering in school aanwezig zijn en na afloop alles schoon en netjes achterlaten.

Bron: Christelijk onderwijs Nieuwe Pekela.