Provincie Groningen trekt 11,5 miljoen uit voor aanpak gevolgen coronavirus

De provincie Groningen wil in totaal 11,5 miljoen euro uitgeven om de gevolgen van het coronavirus aan te pakken. Het bedrag is een aanvulling op de ondersteuningsmaatregelen van het Rijk.<b> </b>

De 11,5 miljoen euro wordt gebruikt om ondernemers te ondersteunen bij het inrichten van hun onderneming op de anderhalvemetereconomie. De provincie richt zich hierbij specifiek op kleine ondernemers in de zwaarst getroffen sectoren, zoals het mkb, de vrijetijdssector en culturele en maatschappelijke instellingen.

Meer werkgelegenheid en versterking vrijetijdssector

Het geld moet ook ten goede komen voor de provincie op de midden en lange termijn. De provincie wil het geld gebruiken onder andere gebruiken om meer werkgelegenheid te creëren, te verduurzamen en vrijetijdssector te versterken. Daarnaast wordt een gedeelte van het geld ook achter de hand gehouden voor het geval zich in de toekomst kansen voordoen waar de provincie bij kan aanhaken.

Juli van start

De aanpak van de gevolgen corona voor Groningen wordt nog besproken met Provinciale Staten. De provincie verwacht in juli van start te gaan met de regeling