'Rotte kies' aan de H.J. Siemonsstraat in Finsterwolde kan pas over drie maanden worden gevuld

De gemeente Oldambt kan de 'rotte kies' aan de H.J. Siemonsstraat 52 in Finsterwolde pas over drie maanden vullen. Het pand zou op 1 juli door de eigenaar aan de gemeente worden geleverd, maar wegens privéomstandigheden en de maatregelen omtrent corona heeft hij om drie maanden uitstel gevraagd.

De bouwput is Gemeentebelangen Oldambt al een tijd een doorn in het oog. de fractie heeft hierover een aantal keren (schriftelijke) vragen gesteld aan het Oldambtster college, zie: https://hetstreekblad.nl/artikel/1110523/bouwput-in-finsterwolde-nog-steeds-niet-gedempt-gemeentebelangen-dringt-aan-op-actie.html

De oorspronkelijke eigenaar van het pand zou hier een woning met een kelder bouwen, maar staakte de bouwwerkzaamheden nadat de keldervloer gestort was. Vervolgens gebeurde jaren niets meer met de kavel en ontstond een, volgens velen, onveilige situatie voor kinderen, omdat water in de bouwput bleef staan.

Wildernis

De wildernis is niet beperkt gebleven tot genoemd perceel, de eigenaar/gebruiker van het perceel H.J. Siemonsstraat 50 kan de strook grond naast zijn schutting niet meer (fatsoenlijk) betreden en dus niet meer onderhouden. Ook hellen er takken van een of meer bomen zodanig over het perceel, dat deze op de naastgelegen garage zijn komen te liggen.

De gemeente Oldambt erkent dat de staat waarin de kavel (H.J. Siemonsstraat 52) verkeert, zorgelijk is. Met de eigenaar is overeengekomen het pand in bouwrijpe toestand te kopen. Als de koop rond is zullen de kelder en de damwanden worden verwijderd, het water worden afgepompt en het gat met grond worden gevuld. Dit zal nu dus, vanwege de drie maanden uitstel, pas in oktober kunnen gebeuren.

Geen contact

Gemeentebelangen Oldambt heeft ook aan de gemeente gevraagd om in overleg te treden met de eigenaar/gebruiker van het perceel H.J. Siemonsstraat 50 om de wildernis op de strook naast de schutting op de kortst mogelijke termijn op te ruimen, maar de eigenaar/bewoner liet bij monde van een tussenpersoon weten geen contact te wensen met de gemeente Oldambt. Dit betekent dat de gemeente hier dus niets aan kan doen, daar het niet aan de gemeente is om op te treden in een mogelijk geschil tussen twee grondeigenaren/bewoners inzake overhangend groen.