Huurdersorganisatie Oldambt doet beroep op gemeenteraad voor behoud huizen Sint Vitusstraat

Huurdersorganisatie Oldambt (HHO) heeft middels een brief een beroep gedaan op de gemeenteraad voor behoud huizen aan het Sint Vitusstraat in Winschoten vanwege de karakteristieke waarde van de woningen, maar ook omdat deze huizen onderdeel zijn van de voorraad sociale huurwoningen.

Vorig jaar is het blok achteraan gaan verzakken en zijn er technische maatregelen genomen om verdere verzakking te voorkomen. Verhuurder Acantus is een bouwtechnisch onderzoek begonnen om te onderzoeken hoe een en ander op te lossen is, en wat de kosten zijn. Bewoners verkeren, zo stel HOO, nu in onzekerheid wat er met de panden gaat gebeuren.

Intussen heeft Libau een inventarisatie gemaakt van welke panden in Winschoten karakteristieke/monumentale waarde hebben. De onderhavige panden aan het Sint Vitusstraat kregen de hoogste score.

Slibdepot

Volgens HOO wordt de verzakking  door bewoners onder meer in verband gebracht met het slibdepot dat in de nabijheid aanwezig is. Het waterschap Hunze en Aa's zou de gemeente drie jaar geleden hebben geadviseerd om drainage aan te leggen om te voorkomen dat er waterstromen richting bebouwing zou ontstaan, maar dit advies is nooit opgevolgd, schrijft HOO.

HOO is van mening dat de gemeente Oldambt een inspanningsverplichting heeft naar de bewoners van de Sint Vitusstraat om ook het eigen handelen in deze te onderzoeken en zich sterk te maken om deze panden te behouden.

Nieuwe bestemmingsplan

Het nieuwe bestemmingsplan wordt dit najaar behandeld. HOO dringt er bij de gemeenteraad op aan in dit bestemmingplan op te nemen dat de panden aan het Sint Vitusstraat behouden blijven.