Halte 7 in Oldambt houdt elkaar stevig aan de hand en geeft groen licht voor forse bezuinigingen

De samenwerking tussen zeven politieke partijen in Oldambt, zichzelf Halte 7 noemend, vertoont nog geen haarscheurtjes. Dat is leuk voor het minderheidscollege.

Na het opstappen van de SP uit de coalitie hebben de zittende coalitiepartijen PvdA, PvhN en VVD geen meerderheid meer in de Oldambtster raad. Vakkundig werd een constructie bedacht om de coalitie overeind te houden. D66, ChristenUnie (CU), Gemeente Belangen Oldambt (GBO) en CDA gaven hun gedoogsteun aan het minderheidskabinet en lijken vooralsnog woord te houden.

Een miljoen euro bezuinigen op huishoudelijke hulp

Ondanks de forse bezuinigingen die de Oldambtster samenleving de komende jaren voor de kiezen krijgt, steunt Halte 7 de ingeslagen weg van het college.

Maandagavond, bij het bespreken van de bezuinigingsvoorstellen, was de eerste serieuze test voor Halte 7. Ruim 6 miljoen euro moet Oldambt de komende jaren bezuinigen en dat gaat iedereen merken. Is het niet in de portemonnee, met volgend jaar 5,5 procent ozb verhoging, dan zeker in het onderhoudsniveau van de stad Winschoten en de veertien omliggende dorpen en woonkernen. Er wordt flink op het groenonderhoud beknibbeld. Om nog maar niet te spreken over de huishoudelijke hulp, waarin Oldambt, middels strenger indiceren, een flinke stap terug doet en de komende jaren een miljoen euro minder aan uitgeeft. Dat kan, zegt de meerderheid van de raad, want Oldambt gaf, ten opzichte van buurgemeenten, al meer geld uit aan huishoudelijke hulp.

Wat is het sociaal gezicht van Oldambt

De ingreep in de huishoudelijke hulp grijpt Halte 7 aan om de komende maanden aan de slag te gaan met een nieuwe visie op het sociaal domein. De vraag die op tafel komt zal luiden: Wat is het sociaal gezicht van Oldambt? Tot nu toe gaat er nog ruim 80 miljoen euro naar het sociaal domein, meer dan de helft van de totale begroting. Daar zal zeker het mes in gaan. De gouden rand gaat er af, dat is zeker. De oppositiepartijen mogen ook aanschuiven bij het overleg, want zo’n ongetwijfeld diep ingrijpende koerswijziging, vraagt een breed draagvlak.

De SP vindt die ingrepen nog steeds niet kunnen en riep het college en de rest van de raad op om geen sluitende begroting in te leveren en omliggende gemeentebesturen te adviseren dat ook te doen. Burgerlijke ongehoorzaamheid tonen kan volgens de SP geen kwaad, omdat het rijk voor de grote financiële problemen zorgt. Dat betekent dat SP het op de koop toeneemt dat Oldambt afstevent op een artikel 12 status. En dat is volgens veel partijen geen goede zaak. Want het stuur uit handen geven vindt men ook geen oplossing. Zelf besluiten nemen om de pijn zoveel mogelijk uitgebalanceerd te nemen geniet de voorkeur.