Marktplein Winschoten blijft een groot terras

Het Marktplein in Winschoten blijft een groot terras. Ondernemers aan het plein zijn er zeer tevreden over en hebben de gemeente gevraagd om de tijdelijke situatie om te zetten in een structurele maatregel.

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema zegt te willen meewerken aan de wens van de ondernemers. ,,Als zij het een aanwinst vinden, vind ik het ook prima. Mits hulpverleners het Marktplein nog wel goed kunnen bereiken. En dat gaat tot dusver goed.”

Dranghek bij het Marktplein

De medewerkers van bezorgdiensten, zoals shoarmazaken, zijn er nogmaals op gewezen dat op het Marktplein niet hard gereden mag worden en dat ze hun voertuig op een bepaald punt moeten parkeren. De gemeente overweegt om een dranghek op het plein te plaatsten, zodat het Marktplein gevrijwaard blijft van autoverkeer.

Door corona en de 1,5 meter afstandsregel heeft de gemeente Oldambt, mede op verzoek van de ondernemers, vanaf 1 juni toestemming gegeven om de terrassen fors uit te breiden. Dat blijft in ieder geval tot en met september aan de orde, maar ondertussen merken de ondernemers dat een groot terras toegevoegde waarde voor hun zaak en de sfeer biedt. ,,Dus we willen het structureel maken”, zegt Sikkema.

Vanuit de horeca is er op aangedrongen om de 1,5 meter regel uit de noodverordening te halen, maar Sikkema zegt dat ze dat niet kan doen, omdat het een Rijksmaatregel is. ,,En ik vind de regel ook geen onzin.”

Naleving 1,5 meter regel is een voortdurende worsteling

Ondernemers vinden het wel lastig om de 1,5 meter regel, met name in de zaak, goed na te leven. Het is een voortdurende worsteling. Sikkema begrijpt dat, maar vindt wel dat ondernemers er op moeten toe zien dat de regel wordt nageleefd. ,,Maar er ligt ook verantwoordelijkheid bij de bezoeker.” Tot dusver zijn er nog geen boetes uitgedeeld voor het niet naleven van de coronaregels. ,,En we gaan ook zeker geen klopjacht houden. We gaan er soepel mee om, maar nogmaals bezoeker en ondernemer moeten wel hun verantwoordelijkheid nemen.”

Of de ondernemers bij handhaving van het huidige terrassenbeleid extra precario geld kwijt zijn, is nog niet duidelijk. ,,Daar hebben we het ook helemaal nog niet over gehad”, aldus Sikkema.