Reizigersvereniging ROVER: Kostenoverschrijding Ring Zuid mag niet ten koste gaan van de Wunderline

Reizigersvereniging ROVER afdeling Groningen vreest dat de kostenoverschrijding van de Ring Zuid ten koste zal gaan van spoorprojecten in de regio. Het gaat daarbij om Wunderline (Groningen–Bremen), de reactivering van Veendam–Stadskanaal en de Nedersaksen Lijn.

ROVER roept de Provinciale Staten op om dit te voorkomen. Als reizigersvereniging vindt ROVER principieel dat geld dat is gereserveerd voor spoorprojecten niet gebruikt mag worden voor investeringen in wegen.

"Openbaar vervoer kan een bijdrage leveren aan het verminderen van het klimaatprobleem omdat per reiziger minder CO2 wordt uitgestoot. Daarnaast is openbaar vervoer van vitaal belang voor mensen die geen beschikking hebben over een auto, zoals scholieren en mensen met een beperking. Tenslotte  kan openbaar vervoer een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van de regio."