Protestantse Gemeente Bellingwolde houdt opschoonactie: Aantal leden gehalveerd

Binnen de Protestantse Gemeente Bellingwolde hebben 312 ‘stille’ leden zich uit laten schrijven. Het totaal aantal leden is daarmee meer dan gehalveerd.

,,We hadden 566 leden en hebben nu 254’’, vertelt scriba Astrid Lüürssen.

De stille leden, officieel heten ze mee-geregistreerden, zijn mensen die na hun geboorte in het bestand van de Nederlands hervormde kerk werden ingeschreven.

,,Ouders gaven de geboorte aan bij de burgerlijke stand en zeiden, gevraagd naar de godsdienst, maar ‘hervormd’ omdat ze niet ‘geen godsdienst’ wilden zeggen’’, zegt Lüürssen. ,,Zo ging dat vroeger vaak. Zo kwamen veel mensen in het kerkbestand terecht die dat zelf niet weten. Dit in tegenstelling tot mensen die zijn gedoopt of belijdenis hebben gedaan en een vrijwillige kerkbijdrage leveren.’’

Wet op de Privacy

In het kader van de Wet op de Privacy besloot het kerkbestuur in Bellingwolde onlangs die stille leden aan te schrijven. ,,We lieten hun weten dat ze in ons bestand staan en gaven hun de kans te blijven te worden of zich uit te laten schrijven. Zo’n 25 onder hen blijven, daar zijn we blij mee, maar velen hebben zich dus ook laten uitschrijven.’’

Financiële nadelen levert dat volgens de scriba niet op. ,,De mee-geregistreerden betaalden geen vrijwillige bijdrage, ze wisten immers niet dat ze lid waren. Een voordeel is dat onze ledenadministratie is opgeschoond en dat onze bijdrage aan het landelijke PKN-bestuur, die is gebaseerd op het ledental, daalt.’’

Het kerkbestuur in Bellingwolde heeft de ‘opschoonactie’ op eigen initiatief genomen. Het landelijk bestuur heeft die niet opgelegd. ,,Maar meer gemeenten zijn al op deze manier te werk gegaan of doen dat nog’’, zegt Jan Hommes, classispredikant Groningen/Drenthe.