CdK René Paas laat zich bijpraten over impact coronacrisis in grensregio: Als steunpakket stopt, krijgen ondernemers het moeilijk

Commissaris van de Koning (CdK) René Paas heeft vorige week een bezoek gebracht aan Winschoten. Hij werd verwelkomd door wethouder Gert Engelkens van de gemeente Oldambt in De Klinker waar ze samen in gesprek gingen met ondernemers over de impact van corona op ondernemen in een grensregio.

Waar Paas vooral benieuwd naar was, is hoe ondernemers de impact van corona nu ervaren in vergelijking met een paar maanden terug. En of en hoe ondernemers hierop hebben ingespeeld. Maar ook is Paas benieuwd naar de regelgeving en maatregelen rondom Corona voor ondernemers in een grensregio. Zijn er verschillen waarneembaar tussen Nederlandse en Duitse regelingen? En hoe gaan deze landen om met veiligheid?

Aangeschoven waren Fabian Dolman (Thermen Bad Nieuweschans), Peter Schulingkamp (voorzitter Handel en Nijverheid), Chris de Raaf (voorzitter Retail Club Winschoten), Erik Nap (Gasterij Smits Midwolda) en Miranda de Hoog (Club Nightlife in Nieuw Beerta en zelf woonachtig in Duitsland) en Ellen Farwick (Provincie Groningen).

Samenwerken
Waar de ondernemers het over eens zijn is dat de coronacrisis verbindt. De samenwerking tussen ondernemers is groot.  Waar ondernemers elkaar voor corona als concurrenten zagen, delen ze nu hun kennis en ervaringen als het gaat om ondernemerschap in coronatijd. De ondernemers geven aan dat het pakket aan regelingen van de Rijksoverheid helpt om te kunnen blijven ondernemen, maar dat als de regelingen stoppen ze het financieel heel moeilijk krijgen. Met name in de horeca waar 43 procent aan heeft gegeven technisch failliet te zijn als de overheid met de regelingen stopt. De ondernemers aan tafel pleiten dan ook voor een verlening van de regelingen, want het verlies aan omzet in de eerste periode, moeten ze nog gaan terugverdienen. En met de nog geldende anderhalve meter maatregelen betekent dit dat ze het over een langere periode moeten gaan terugverdienen.

Regelingen in grensregio
De verschillen in regelingen en ook in de maatregelen zijn in een grensregio goed te merken. De ondernemers die in Nederland wonen en ondernemen of ondernemen in Duitsland kunnen gebruik maken van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers), zoals de uitkering voor levensonderhoud en het krediet voor bedrijfskapitaal. Daarnaast kunnen deze ondernemers ook gebruik maken van de overige regelingen van de Rijksoverheid. Een ondernemer die in Duitsland woont en onderneemt in Nederland valt echter tussen wal en schip. Deze ondernemer kan geen aanspraak doen op Tozo in Nederland en Duitsland heeft geen pakket aan regelingen die de ondernemer financieel door de coronacrisis helpt.

Een ondernemer kan wel gebruik maken van lening voor bedrijfskapitaal in Duitsland, maar daarbij geldt wel de voorwaarde dat de ondernemer minimaal vijf jaar in Duitsland woont. De gemeenten in de grensregio’s zijn sinds aanvang van de coronacrisis in gesprek met elkaar om ook deze ondernemers te helpen en te ondersteunen. Hiervoor maken ze gebruik van het GrensInfoPunt Eems Dollard Regio. Ondernemers die in Duitsland wonen en ondernemen in Nederland kunnen via de gemeente Maastricht (deze gemeente regelt het voor heel Nederland) een krediet voor bedrijfskapitaal aanvragen. Ook kunnen gemeenten eventueel zelf maatwerk aanbieden als het niet lukt via deze regeling.

Positieve ontwikkelingen
De ondernemers zien ook positieve ontwikkelen. Ze geven aan dat er meer tussen ondernemers wordt samengewerkt, er meer verbinding is en ze kennis en ervaringen uitwisselen.

Tijdens de coronacrisis hebben meer ondernemers zich aan bij webwinkel Winschoten24.