PowerField wil tweede zonnepark in Stadskanaal

Het bedrijf PowerField wil een tweede zonnepark realiseren in Stadskanaal. Daarvoor heeft de firma zestig hectare grond gekocht van veeboer Joop Westerveld.

PowerField is nu al aan de slag met de aanleg van een 83 hectare groot zonnepark aan de Van Boekerenweg in Stadskanaal. Westerveld bevestigt desgevraagd dat hij vorig jaar al een deal heeft gemaakt met PowerField, wat betreft de verkoop van zestig hectare grond. ,,Als ze niet vlot een vergunning krijgen mag ik de grond in 2021 pachten.”

De aankoop lijkt een risico

De aankoop van nog eens tientallen hectare grond in het buitengebied van Stadskanaal, grenzend aan Boven Pekela, lijkt een risico, want op dit moment heeft politiek Stadskanaal een bezinningsfase afgekondigd. Dat houdt in dat alle aanvragen voor een zonnepark , ook die van PowerField, voorlopig geparkeerd worden, zo laat wethouder Goedhart Borgesius (VVD) weten . Later dit jaar krijgt de raad van Stadskanaal een evaluatierapport van het college, waarin de actuele stand van zaken wat betreft zonneparken in Stadskanaal komt te staan. ,,We hebben weliswaar een visie: Stadskanaal op Zon vastgesteld”, zegt Borgesius, ,,maar we willen steeds kijken of dat nog actueel is of moet worden aangepast.”

Het visiedocument heeft een looptijd tot 2050 en geeft aan dat in Stadskanaal ruimte is voor zonneparken met een totale oppervlakte van 600 hectare. Inmiddels zit 233 hectare in de pijplijn. PowerField is het eerste bedrijf dat op dit moment daadwerkelijk aan de slag is, aan de Van Boekerenweg. Er zijn ook initiatieven voor zonneparken in Alteveer, Vleddermond II en Tweede Boerendiep.

Komt er voldoende geld in het gebiedsfonds

Discussiepunt voor de raad zal bijvoorbeeld zijn of zonnepark-exploitanten voldoende geld in het gebiedsfonds stoppen. Als de partijen die op eerder genoemde vier locaties hun parken hebben gerealiseerd het geld in dat fonds storten zit er 2,3 miljoen euro in kas. Dat geld komt ten goede aan de inwoners. ,,Misschien moeten de partijen meer geld in dat fonds storten”, oppert Borgesius. Want, elders in Nederland worden andere ‘tarieven’ gehanteerd. Op het gemeentehuis in Stadskanaal liggen nog zes, zeven aanvragen om zonneparken te mogen aanleggen. Het gaat daarbij in totaal om 250 hectare. PowerField was gisteren niet in staat telefonisch te reageren of antwoorden te geven op vragen via email.