Corona als excuus voor sluiten gemeentehuis - commentaar

Laten we het gooien op een gezamenlijk angstaanjagend virus, dan trappen de mensen er wel in. Wedden? Helaas blijkt, afgaande op de reacties, het gros van de inwoners van Wedde en omgeving de corona-smoes niet voor zoete koek aan te nemen. De verklaring dat het gemeentehuis in Wedde tot - zeker - eind dit jaar wordt gesloten voor het publiek vanwege de coronacrisis is te doorzichtig.

De gemeente Westerwolde, die twee jaar geleden ontstond door de fusie van Bellingwedde en Vlagtwedde, besloot indertijd de beide raadhuizen in Wedde en Sellingen open te houden. Hiertoe werd onder meer besloten om de afstand naar burgers toe in de uitgestrekte 'nieuwe' gemeente zo klein mogelijk te houden.

Het werken met twee gemeentehuizen bleek echter, na verloop van tijd, niet ideaal. Zo leed de efficiëntie van het werken er logischerwijze onder als er om de haverklap heen en weer moest worden gereden door diverse medeewerkers. Ook financieel kon dit niet uit. Een onderzoek door een extern bureau bevestigde dit.

Het college liet dan ook weten in eerste instantie in te zetten op het onderbrengen van al het ambtelijk personeel in het raadhuis van Sellingen. Klein probleem; het gemeentehuis aldaar barst met de komst van nog een legioen ambtenaren uit haar voegen. Een nieuw, groter, gemeentehuis bouwen is een optie, of - financieel gunsiger - uitbreiding van de huidige locatie in Sellingen. 

Om voor Sellingen als hoofkwartier te kiezen heeft nog een voordeel. Over drie jaar is het verplicht dat gemeentehuizen het energielabel C moeten hebben, en laat nu het gemeentehuis in Sellingen hier nu al aan voldoen.

De gemeente Westerwolde is het gemeentehuis in Wedde liever kwijt dan rijk.

Om het rondjakkerende Covid-19 te gebruiken als smoes om de poort van het raadhuis in Wedde voor publiek de komende maanden dicht te houden is begrijpelijk, maar te doorzichtig. In de gehele gemeente Westerwolde zijn namelijk nul besmettingen, in Sellingen niet, en in Wedde niet.