Klots - De baas (column David Stolk)

De afdeling Oldambt van de Socialistische Partij is bijna een jaar geleden uit het college gestapt. Wethouder Kees Swagerman kon zich niet vinden in de bezuinigingen die op handen waren. Daarna is het niet gelukt een volwaardige coalitie te vormen. Zelfs de nieuwbakken wethouder Engelkens is dat niet gelukt.

Dat zegt veel. Onder het mom van een nieuwe vorm van samenwerking werd het stuurloze schip ‘Halte 7’ in het leven geroepen. Onlangs stemde het conglomeraat in met de bezuinigingen in het sociale domein. Het heeft er alle schijn van dat het credo luidt: ‘pappen en nathouden’. Het blijkt een gehavend schip met een kapitein zonder kompas.

Boer Dun wil graag uitbreiden. Zijn bedrijf ligt op de grens van de gemeenten Pekela en Oldambt. Dus overleg met beide instanties was noodzakelijk. Wethouder Hemmes en burgemeester Kuin waren namens Pekela aanwezig bij het overleg. De gemeente Oldambt stuurde de nieuwe wethouder Engelkens en twee ambtenaren. Tijdens het overleg werd de vertegenwoordiger en beleidsmaker van Oldambt door de twee betweterige ambtenaren aan de kant gezet. De boer paste niet in de bestemming van het Oldambt. Terwijl het ook nog de broodnodige werkgelegenheid zou opleveren.

Bij navraag en kort onderzoek blijkt het niet om een incident te gaan. Het college van B&W en in navolging de gemeenteraad heeft niet veel in de melk te brokkelen op het stadhuis. Het zijn de topambtenaren die de dienst uitmaken. Het zogenaamde pluche zit er voor de vorm. Het managementteam, in de vorm van clusterdirecteuren, maakt de dienst uit.

Een vastgoedondernemer heeft het plan om de voormalige zusterflat van het St. Lucas ziekenhuis om te bouwen tot zestig appartementen voor starters en ‘young professionals’. En zelfs voor studenten die in Groningen geen kamer kunnen krijgen. Een frisse impuls die het Oldambt wel kan gebruiken om de vergrijzing en teloorgang tegen te gaan. Helaas wordt de ondernemer al even tegengewerkt door de bevoegde instanties. Dat de betreffende ondernemer niet altijd in de pas van de gemeente loopt, zou weinig uit moeten maken. Vooral oud-wethouder Broekhuizen had er bijna een dagtaak aan om de vastgoedman het vuur na aan de schenen te leggen. Gesouffleerd door haar ambtenaren.

Beleid en visie leggen het af bij willekeur en vriendjespolitiek. Ik zag onlangs het programma ‘Opstandelingen’ over de gemeente Almelo. In deze gemeente maken de netwerkclubs al meer dan een decennium de dienst uit. Ik hoop oprecht dat onze gemeente het niet zover laat komen. Daar is een sterk persoon voor nodig die boven de partijen staat. Die kan en durft te zeggen tegen het uitvoerende ambtelijke apparaat: ‘Doe. Normaal!’ Maar deze VVD-slogan zal zij niet snel bezigen. De nieuwe wethouder is een man die dat zou moeten kunnen. Een man uit de regio. Niet pluchegeil, maar iemand met zijn poten in de vette Oldambtster klei. In de krant las ik dat hij zich onthield van commentaar. Dat past hem niet. Kom op, Gert! Met gestrekt been, zoals vroeger bij THOS!