Henriëtte Beukema, directeur van Stichting Kinderopvang KiWi: ‘Zonder kinderopvang ligt de economie stil’

Voorafgaand aan het gesprek met Henriëtte Beukema, directeur van Stichting Kinderopvang KiWi, wordt afgesproken één onderwerp te mijden: ‘corona’. Die belofte houdt overigens niet lang stand.

Beukema volgde in 2015 Marsja van Wely op, die in oktober dat jaar met pensioen ging. Zij richtte in 1988 KiWi op. Sinds haar pensionering is er veel veranderd. Van louter een kinderopvang in Winschoten (vandaar de naam) heeft KiWi nu maar liefst 41 groepen in de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde.

“Vijf jaar geleden waren er twintig pedagogische medewerkers in dienst bij KiWi, na de fusie met Stichting peuterspeelzalen Bellingwedde liep dit aantal op tot zeventig en we zitten nu op 110 medewerkers.” Het aantal kinderen – kinderdagopvang, peuterspeelgroepen en buitenschoolse opvang – groeide tot een ‘kleine’ duizend.

“KiWi werkt samen met diverse scholen, het voordeel van de samenwerking met scholen en kindcentra in de drie genoemde gemeenten is dat kinderen  tot twaalf jaar in de eigen omgeving kunnen worden opgevangen, en dat ze niet in busjes moeten worden vervoerd naar een bepaalde locatie.”

 51 Weken per jaar van 6.30 tot 18.30 uur geopend

“Het voordeel van onze organisatie is dat Stichting Kinderopvang KiWi 51 weken per jaar van 6.30 tot 18.30 uur geopend is. Dat heb je bijvoorbeeld bij een kleinschalige kinderopvang of gastouderopvang niet. In het begin van de coronacrisis kregen we ook ouders die vroegen of hun kinderen bij ons terecht konden. Normaliter werden ze opgevangen door opa en oma, maar dat kon nu niet.”

Dit is de eerste keer dat het c-woord valt, “maar laten we het verder niet over de coronacrisis hebben.”

“Weet je wat het is, over kinderopvang hoor je niet veel .….., je ziet ons niet, we staken niet, wij zijn er altijd. Wij handelen, zijn super flexibel en kunnen snel schakelen. In het begin van de coronacrisis hadden we bijvoorbeeld binnen no-time 24/7 noodopvang geregeld. Een paar telefoontjes en het rooster was gevuld. Ik ben ervan overtuigd dat als kinderopvang wegvalt, een deel van de economie instort.”

“Nogmaals, laten we het woord corona niet noemen.”

Kernwaarden

(Na een korte pauze) “Raar woord eigenlijk ‘kinderopvang’, net of we alleen kinderen opvangen.” Beukema somt vervolgens de kernwaarden van de stichting op: plezier, veiligheid, vertrouwen en ontwikkeling. “Het kind staat voorop, vandaar ook dat we differentiëren in leeftijdsgroepen en groepsgrootte. Baby’s tot 1 jaar zitten in groepen van maximaal zes, kinderen van 1 tot 2 jaar in een groep van maximaal tien, met op elke drie baby’s een pedagogisch medewerker.”

“Wij vinden het belangrijk om actief te kijken en te luistern naar kinderen en hen te stimuleren om hun eigen mogelijkheden te ontdekken. Dat gebeurt spelenderwijs en op een veilige manier. De pedagogisch medewerkers leiden we zelf deels op, in samenwerking met onder meer het Noorderpoort in Winschoten, waar ze naast – minimaal - een BBL-opleiding niveau vier, een EHBO-cursus en een BHV-cursus volgen.”

Vaste gezichten op de groep

“Verder werken we met vaste gezichten op de groep, een regel vanuit de GGD. Zo nu en dan hoor je wel eens dat Stichting Kinderopvang KiWi nu wel heel erg groot aan het worden is, maar dit speelt geen rol in de kinderopvang of de buitenschoolse opvang zelf. Stichting Kinderopvang KiWi is slechts de naam van de paraplu waaronder de verschillende groepen als het ware hangen. De kinderen gaan binnen de stichting naar hun eigen vertrouwde veilige groep.”

Dat het ook in deze rare tijd veilig is binnen de organisatie blijkt wel als Beukema aangeeft dat ouders hun kinderen niet naar binnen mogen brengen. “De kinderen worden tot de deur gebracht, kinderen die zelf kunnen lopen, lopen via de buitendeur de groep in. Baby’s worden op een kleedje gelegd. Vervolgens wordt het kind opgepakt door de pedagogisch medewerker en naar de groep gebracht. Beetje omslachtig, maar goed het is nu even niet anders in deze tijd.”

Coronatijd?

“Ja, maar laten we het daar niet over hebben, afgesproken?”

Afgesproken.

Meer informatie

Meer informatie op www.kinderopvangkiwi.nl.