Column Bep Bergman | Zijn de erfgenamen van vader beschermd tegen zijn 'plunderrelatie'?

STADSKANAAL Het woord erfenis roept bij menigeen een positief beeld op. Als iemand te horen heeft gekregen dat hij erfgenaam is geworden, wrijft deze zich al gauw in de handen en spoedt zich spoorslags naar booking.com om de droomvakantie van zijn leven te boeken.

Toch komt het regelmatig voor dat de vreugde overgaat in grote teleurstelling. Het blijkt regelmatig dat de dierbare overledene er op los heeft geleefd en meer schuldeisers nalaat dan werd verwacht. Maar soms tasten de erfgenamen omtrent de vermogenspositie van de gestorven persoon gewoonweg in het duister. Spilzieke nieuwe partners van de overledene kunnen soms ook voor onverwachte resultaten zorgen en niemand weet precies hoe de vlag er financieel bijhangt. Wat te doen?

Deze week kreeg ik twee dames op leeftijd op bezoek. Ze vertelden mij dat hun vader enige tijd geleden al op hoge leeftijd was overleden en dat er bij zijn overlijden nog net genoeg geld was om de uitvaart te betalen. De bank had deze kosten voldaan, de kamer in het zorgcentrum was door hen ontruimd en daarmee was de nalatenschap van vader afgewikkeld hadden ze gedacht.

Echter, dat bleek een misvatting. De beide dames keken heel zorgelijk en overhandigden mij een brief van een advocaat.

150.000 euro

Deze advocaat behartigde de belangen van de twee stiefzoons van hun overleden vader en vorderde een bedrag van ongeveer 150.000 euro van mijn cliënten. Moesten zij nu hun eigen huis verkopen? Dat kon toch niet waar zijn?

Hoe kon het zover komen? De vader van de dames was gescheiden van hun moeder en daarna in gemeenschap van goederen hertrouwd met een vermogende nieuwe partner. Deze tweede partner overleed en als gevolg van het erfrecht erfde vader het huis dat een waarde had van ongeveer 300.000 euro. Het aandeel van de tweede partner was als gevolg van de gemeenschap van goederen 150.000 euro en dat was de schuld die vader had aan de beide zoons van de tweede partner.

Flink op los geleefd

Na het overlijden van zijn tweede partner was vader verwikkeld geraakt in een derde relatie. Het bleek een 'plunderrelatie' te zijn geweest. Ze hadden er flink op los geleefd.

Toen vader enige tijd geleden was overleden bleek er nog net voldoende geld te zijn om de uitvaartkosten te betalen. De beide dames hadden deze voldaan en de aanwezige inboedel hadden ze samen verdeeld en daarmee hadden ze de nalatenschap zuiver aanvaard.

Ze hadden daarbij echter nimmer rekening gehouden met de schulden die waren ontstaan bij het overlijden van de tweede partner van hun vader aan hun stiefbroers. Een schuld van 150.000 euro. En door de zuivere aanvaarding kregen zij ook die schulden voor de kiezen!

Bizarre situatie

Had dit voorkomen kunnen worden? Simpelweg: Ja.

De beide dames hadden de nalatenschap onmiddellijk na het overlijden (!) beneficiair (ook wel 'aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving' genaamd) kunnen aanvaarden. Een dergelijke aanvaarding loopt via de notaris. Het is een alternatief voor zuivere aanvaarding.

Als beneficiair aanvaard wordt, heeft dat tot gevolg dat de betrokken erfgenaam nimmer een negatief saldo voor zijn rekening moet nemen.

Zo zie je maar weer. Ook in dit soort bizarre situaties blijkt een bezoek aan de notaris zeer zinvol te zijn. Ik ben benieuwd wat de komende week weer brengt.

Elke gelijkenis met bestaande personen, gebeurtenissen, activiteiten, aangehaalde voorbeelden of namen van personen berust op louter toeval.

U wilt meer informatie? Neem dan contact op met Dijkstra Jansen Bergman: 0599-612016.